Przedstawiamy ponownie aktualny harmonogram treningów w okresie do dnia 02 marca br. Wprowadzono w nim drobne korekty, w porównaniu do poprzednio obowiązującego.