W związku z wejściem w życie od soboty, tj. 27 marca, nowych obostrzeń rządowych, Zarząd MKS Lędziny podjął decyzję o zawieszeniu na okres od dnia 29 marca do dnia 9 kwietnia br. włącznie treningów zespołów młodzieżowych oraz seniorskich.

Pozostaje mieć nadzieję, że sytuacja epidemiczna i zdrowotna ulegnie poprawie, a nasi piłkarze będą mogli za jakiś czas powrócić do zajęć sportowych.

Od soboty 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. współzawodnictwo/zajęcia/wydarzenia sportowe oraz działalność obiektów sportowych jest możliwa:
„Wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy”.