Co prawda Nasza strona raczej nie zajmowała się nigdy polityką, ale uznaliśmy że warto poinformować, iż obecny prezes lędzińskiego klubu Edward Urbańczyk został wybranym Radnym Miasta Lędziny VI Kadencji.

We wczorajszym głosowaniu startujący z okręgu siódmego Edward Urbańczyk (Komitet Wyborczy Wyborców Lędziny Dziś i Jutro, Komitet Mariusza Żołny) zdobył 146 głosów, dystansując pięciu swoich konkurentów. Tym samym, przez najbliższe 4 lata będzie reprezentował swój okręg w organie uchwałodawczym miasta. Mamy nadzieję, że także i z korzyścią dla Miejskiego Klubu Sportowego.