Przedstawiamy poniżej harmonogram ogólnodostępnych zajęć sportowo-rekreacyjnych MKS Lędziny odbywających się w ramach projektu „Wakacje bez uzależnień 2015”

Data

Rodzaj zajęć

6.07.2015

Trening ogólnorozowjowy, trening piłkarski

8.07.2015

Trening piłkarski

10.07.2015

Konkursy sportowe

14.07.2015

Trening ogólnorozowjowy, trening piłkarski

16.07.2015

Trening piłkarski

20.07.2015

Trening piłkarski

22.07.2015

Konkursy sportowe

24.07.2015

Rozgrywki piłkarskie

28.07.2015

Rozgrywki piłkarskie

30.07.2015

Konkursy sportowe

3.08.2015

Rozgrywki piłkarskie

5.08.2015

Trening ogólnorozowjowy

7.08.2015

Trening piłkarski

11.08.2015

Konkursy sportowe

13.08.2015

Rozgrywki piłkarskie

17.08.2015

Trening piłkarski

19.08.2015

Rozgrywki piłkarskie

21.08.2015

Konkursy sportowe

25.08.2015

Konkursy sportowe

28.08.2015

Rozgrywki sportowe, podsumowanie zajęć, piknik intergacyjny

Wszystkie zajęcia będą odbywać się od godziny 9.00 (nastąpiła zmiana i z uwagi na upalną aurę) na stadionie miejskim oraz terenach zielonych wokół stadionu.