Informujemy, że w dniu jutrzejszym (tj. 8 czerwca) na stadionie MKS-u, jak co roku, odbędą się Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych. Obecna edycja jest już XVII w historii tej imprezy, a jej organizację aktywnie wspiera KGHM Nitroerg, za co serdecznie Zarząd Klubu składa już teraz wyrazy podziękowania.

Ponad 30 drużyn reprezentujących ośrodki, stowarzyszenia, przedszkola i szkoły z klasami integracyjnymi z terenu powiatu bieruńsko-lędzińskiego, Katowic, Mikołowa, Mysłowic, Pszczyny i Tychów zgłosiło swój udział w mających się odbyć w środę, 8 czerwca, XVII Powiatowych Igrzyskach Osób Niepełnosprawnych. Dzieci w wieku przedszkolnym i starszym, młodzież oraz dorośli – w sumie ok. 500 zawodników – wezmą udział w konkurencjach sportowych, w sztafecie integracyjnej oraz w towarzyszącym imprezie pikniku, tradycyjnie organizowanym na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Lędziny. Początek o godzinie 9.00, planowane zakończenie, po rozdaniu dyplomów, medali i nagród, o 13.00.

logo145 (1)

Trwają intensywne przygotowania, angażujące potężny sztab ludzi. Głównym organizatorem igrzysk jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ścisłej współpracy ze Starostwem Powiatowym, Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodkiem Błogosławiona Karolina oraz czterema lokalnymi stowarzyszeniami działającymi na rzecz niepełnosprawnych i ich rodzin. Nie do przecenienia jest wszechstronna pomoc około 200 wolontariuszy z powiatowych szkół ponadpodstawowych, którzy po odpowiednim przeszkoleniu będą pomagać zawodnikom i sędziom w przeprowadzeniu konkurencji sportowych, w ceremonii dekoracji itp.

Powiatowe Igrzyska Osób Niepełnosprawnych to jedna z najstarszych cyklicznych powiatowych imprez oraz jedna z nielicznych tej rangi i skali w naszym regionie, służąca integracji różnych środowisk. Zainicjowane przez lokalny samorząd i duchowieństwo igrzyska od początku wzbudzały duże zainteresowanie i poparcie ludzi dobrej woli, sponsorów, pracowników opieki społecznej, dzieci i młodzieży szkolnej. Co roku setki osób – rodziców, opiekunów, młodzieży – gorąco kibicuje zmagającym się z własnymi ułomnościami, ale pełnym hartu ducha i radości życia zawodnikom, przeżywającym chwile sportowych uniesień.

 Jak co roku igrzyska odbędą się według olimpijskiego ceremoniału, wzbogaconego o akcenty festynu i zabawy.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu i aktywnego kibicowania zawodnikom!