Przypominamy wszystkim osobom, które zadeklarowały chęć zakupu kompletów treningowych, iż ostateczny termin wpłat za w/w komplety mija w najbliższy piątek, tj. 3 listopada. Prosimy o płatność przez serwis mojaplatnosc.pl lub bezpośrednio na konto klubu na poniższy nr rachunku bankowego : 73 1050 1399 1000 0022 0166 3545 (odbiorca Miejski Klub Sportowy „Lędziny”, ul. Stadionowa 1, 43-140 Lędziny).