Przed Zarządem MKS „Lędziny” w nowym już składzie wiele problemów i wyzwań. W dniu dzisiejszym (12.07.) na Walnym Nadzwyczajnym zebraniu Członków Klubu w miejsce ustępujących ze swoich funkcji Marka Demki i Dawida Karlika, powołano na stanowisko Członka Zarządu Marcina Majera, a na miejsce Prezesa Zarządu Kazimierza Rozmysłowskiego.

W składzie Zarządu pozostają Marcin Podleśny, Marcin Trzciński i Mariusz Luberda.

Pierwsza okazja do spotkania, rozmów, negocjacji już jutro w związku z pierwszym letnim treningiem.

Dziękujemy Członkom Klubu, Burmistrz Krystynie Wróbel oraz gościom za stawiennictwo oraz za interesującą, merytoryczną dyskusję.

Markowi i Dawidowi dziękujemy za wsparcie, pomoc, poświęcony dla MKS czas, licząc iż możemy liczyć na dalsze zainteresowanie i działanie na rzecz Klubu. Do zrobienia jest wiele, dlatego każde ręce chętne do pracy, przyjmujemy z otwartymi rękoma.