Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego „Lędziny” w imieniu całej społeczności Klubu, składa najszczersze kondolencje oraz wyrazy współczucia dla Dariusza Szabrańskiego (a także całej rodziny), w związku ze śmiercią mamy, tj. Pani Heleny.

Pani Helena Szabrańska była długoletnim nauczycielem hołdunowskiej szkoły podstawowej i gimnazjum, wicedyrektorem i dyrektorem SP nr 2, wychowawcą wielu pokoleń młodzieży lędzińskiej.

Śp. Helena Szabrańska była współzałożycielką Klubu Plastyka „Kontrast”, któremu przewodniczyła do 2008 r. Była także laureatką konkursu „Zasłużony dla kultury miasta Lędziny” w 2001 oraz nagrody starosty bieruńsko – lędzińskiego „Clemens Pro Arte”.

Cześć Jej pamięci!