Informujemy, iż w bieżącym – tj. 2020 – roku działalność Miejskiego Klubu Sportowego „Lędziny” została dofinansowana kwotą 210.000,00 zł w ramach naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Lędziny.

Podpisanie umowy z UM Lędziny odbyło się w czwartek 5 marca br., a Zarząd MKS-u reprezentowali Prezes Kazimierz Rozmysłowski oraz Członek Zarządu Marcin Majer.

Rozliczenie (sprawozdanie końcowe) dotacji miejskiej za rok 2019 (na kwotę 250.000,00 zł) zostało przyjęte i zweryfikowane bez zastrzeżeń.