Przypadające w tym roku 80-lecie działalności klubu sportowego w Lędzinach stało się okazją do uroczystego spotkania włodarzy śląskiej piłki, władz miasta oraz powiatu, lędzińskich działaczy piłkarskich, byłych i obecnych zawodników, a także osób zasłużonych dla lokalnego sportu. Obchody jubileuszu odbyły się 15 czerwca w hali sportowej Fundacji Rozwoju Sportu Kultury Fizycznej i Turystyki.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie osobom zasłużonym dla lędzińskiego sportu Honorowych Odznak Śląskiego Związku Piłki Nożne oraz Polskiego Związku Piłki Nożnejj: Brązowych, Srebrnych oraz Złotych.

Z rąk Władysława Drożdży  i Kazimierza Nowaka (Komisja Odznaczeń w ŚlZPN) wyróżnienia otrzymali:

– Brązowe Odznaki Śląskiego Związku Piłki Nożnej: Grzegorz Bednarek, Mariusz Gajewski, Jacek Mikolasz, Henryk Palka, Marcin Podleśny, Damian Sopelewski;

– Srebrne Odznaki Śląskiego Związku Piłki Nożnej: Józef Brom, Piotr Brudek, Karol Horst, Andrzej Furczyk, Alfred Kapica, Ryszard Siwek, Wiesław Szwarocki;

– Złote Odznaki Śląskiego Związku Piłki Nożnej: Andrzej Chromy, Henryk Kulawik, Wiesław Stambrowski, Zbigniew Stangret, Mirosław Wowro;

– Brązowa Odznaka Polskiego Związku Piłki Nożnej: Edward Urbańczyk;

– Srebrne Odznaki Polskiego Związku Piłki Nożnej: Roch Piegrzyk, Augustyn Uszok;

– Klub MKS Lędziny otrzymał: Dużą Srebrną Odznakę Honorową PZPN.

Ponadto, monografie 90-lecia Śl.ZPN otrzymali: Sławomir Roszak, Ryszard Wowro, Robert Żmijewski, Krzysztof Bednarczyk, Wiesław Stambrowski, Andrzej Bryjok oraz Stefan Stachoń.

W swoim wystąpieniu Burmistrz Wiesław Stambrowski przedstawił zgromadzonym informacje na temat sytuacji lędzińskiego sportu, mówił także współpracy między władzami miasta a klubem sportowym oraz wskazywał na inwestycje, jakie będą realizowane na obiekcie MKS „Lędziny”, w kontekście planowanego przeniesienia do siedziby klubu przedszkola. Na koniec życząc władzom oraz całej społeczności klubu sukcesów sportowych i organizacyjnych, rozpoczął lawinę serdecznych słów i życzeń płynących z ust zaproszonych gości, a byli wśród nich:

Prezes Zarządu Podokręgu Tychy w Śląskim Związki Piłki Nożnej – Henryk Kula

Działacze Śl. Związku Piłki Nożnej (Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Komisji Odznaczeń) – Władysław Drożdżal i Kazimierz Nowak

Prezes Unii Bieruń Stary – Łukasz Odelga

Wiceprezes GTS Bojszowy – Czesław Kłyk

Prezes Spółki Tyski Sport – Henryk Drob

Wiceprezes Pogoni Imielin  – Grzegorz Krokier,

Komendant Powiatowy Policji – Sławomir Sałbut

Starosta powiatu – Bernard Bednorz

Wicestarosta powiatu bieruńsko-lędzińskiego – Henryk Barcik

Burmistrz Lędzin Wiesław Stambrowski, Przewodnicząca Rady Miasta – Teresa Ciepły

Dodam, że w czasie uroczystości nadano także Honorowe Członkostwo Klubu MKS „Lędziny” Dariuszowi Dyrdzie – współautorowi publikacji „Talenty z Sahary”, stanowiącej o historii lędzińskiego sportu, począwszy od lat trzydziestych XX wieku, aż po dzień dzisiejszy.

Po części oficjalnej, nadszedł czas na poczęstunek, który zapewniła firma cateringowa. Przy stołach zasiadło wielu byłych piłkarzy oraz działaczy, także obecni zawodnicy. Był czas na gorące dyskusje i wspomnienia.

Imprezę uświetniły występy zespołu Blue Band Blues oraz występy par tanecznych ze szkoły „Wir” w Mysłowicach.

Imprezę prowadził Krzysztof Bednarczyk, Naczelnik Referatu Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta.

Autorem zdjęć jest Mirosław Leszczyk.