W dniu jutrzejszym (12.07.) o godzinie 18.00 w siedzibie Klubu odbędzie się Nadzwyczajne Zebranie Członków Klubu MKS „Lędziny” z następującym programem posiedzenia:

  • otwarcie zebrania,
  • zatwierdzenie porządku obrad,
  • wybór przewodniczącego zebrania,
  • wybór protokolanta (sekretarza) zebrania,
  • wybór komisji skrutacyjnej (wyborczej),
  • przedstawienie sprawozdania Zarządu za I półrocze roku 2017,
  • podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia rezygnacji członków Zarządu,
  • dokonanie wyboru (uzupełnienia) składu Zarządu Klubu,
  • wolne wnioski,
  • zakończenie zebrania.

Konieczność uzupełnienia składu Zarządu wynika ze złożonych w czerwcu br. rezygnacji z funkcji Prezesa i Członka Zarządu Marka Demki oraz Dawida Karlika.

W czwartek o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie zespołu i trenera z nowym Prezesem, a także z Markiem Demko, który zadeklarował, iż w razie posiadanych możliwości będzie wspierał działaczy MKS swoim doświadczeniem i wiedzą.