To już ostatnie dni głosowania nad budżetem obywatelskim 2016. Wśród zgłoszonych projektów znajduje się (pod pozycją nr 6) – boisko trawiaste przy ośrodku rekreacyjno-sportowym „Zalew”, tj. projekt zgłoszony przez MKS Lędziny. Aby zagłosować należy podać wyłącznie imię, nazwisko, adres zamieszkania i PESEL (należy być zameldowanym w Lędzinach). 

Głosowanie odbywa się w następujący sposób:
1) osobiście w wersji papierowej w punktach głosowania wyznaczonych przez Burmistrza Miasta, tj.:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Lędziny ul. Lędzińska 55, czynny do 30 września 2015 r. w  godzinach od 7.30 do 17.00.
  • w siedzibie Zespołu Szkół w Lędzinach – Goławcu, ul. Goławiecka 36, czynny do 30 września 2015 r. w godzinach od 7.30 do 17.00:

2) korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta Lędziny, 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55,

3) za pomocą interaktywnego formularza karty do głosowania, znajdującego się pod adresem:

http://ledziny.pl/glosowanie-budzet-obywatelski-2016.html

Osoby niepełnoletnie muszą mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego. Głosowanie odbywa się we wszystkich okręgach jednocześnie.

Zachęcamy wszystkich, którym leżu na sercu dobro Klubu, i jego rozwój, na głosowanie na projekt nr 6. Warto skorzystać z formy interaktywnej głosowania, która nie wymaga dużej ilości formalności.

Po raz kolejny prosimy o udostępnianie i rozpowszechnianie tej informacji, informowanie znajomych, namawianie członków rodziny, przyjaciół (wyłącznie z Lędzin), tak aby projekt nie przepadł w głosowaniu:)

 

Zarząd Klubu

Redakcja