Zarząd Klubu zawiadamia, iż podjął decyzję o czasowym (dot. miesięcy kwiecień i maj br.) zawieszeniu konieczności opłacania składek członkowskich dla Rodziców, z tytułu uczestnictwa w zajęciach dzieci i młodzieży, w obowiązującej kwocie 40,00 zł. 

Jeżeli Ktoś z Państwa dokonał wpłaty za miesiąc kwiecień, wartość wpłaty zostanie rozliczona tuż po wznowieniu zajęć treningowych.

O zmianach w tym zakresie, będziemy informować na bieżąco.