W dniu wczorajszym na terenie kawiarni w FRSKFiT w Lędzinach odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków klubu MKS Lędziny, na którym to dokonano m.in. wyborów uzupełniających do składu komisji rewizyjnej.

Najważniejszym punktem obrad było przeprowadzenie wyborów do składu komisji rewizyjnej, która od zeszłego roku – po śmierci Stefana Stachonia – działała w składzie dwuosobowym. Trzecim członkiem tejże Komisji został w dniu wczorajszym Piotr Czerniak. Walne zebranie podjęło uchwałę tej treści.

Zgromadzeni wysłuchali wczoraj sprawozdań finansowych oraz merytorycznych przekazanych przez Członków Zarządu: Tomasza Chwistka i Roberta Żmijewskiego. Sprawozdanie finansowe jeszcze za 2012 r. uchwałą zatwierdziła komisja rewizyjna, która zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi. Udzielone ono zostało jednogłośnie.

Następnie odbyła się długa dyskusja, w trakcie której poruszono tematy organizacyjne związane m.in. z budynkiem klubowym, jego przebudową, podsumowano występy wszystkich drużyn MKS-u w minionych oraz obecnych rozgrywkach,  a także rozważano kwestie organizacyjne związane z potencjalnym włączeniem się pierwszej drużyny MKS-u do walki o awans do IV ligi w rundzie wiosennej sezonu 2013/2014.