Zachowując powszechnie przyjęte środki ostrożności, Zarząd MKS-u w dalszym ciągu pracuje nad poprawą stanów murawy obu boisk: głównego, jak i treningowego. 

W minionym tygodniu, dokonano nawożenia i napowietrzenia murawy boiska bocznego, co powinno pomóc w szybkim i równomiernym wzroście trawy.

To nie wszystko, na płycie głównej dokonano wypełnienia ubytków występujących w polach bramkowych i w okolicy 11 m., z którego wykonuje się rzuty karne (po obu stronach boiska). Mamy nadzieję, że specjalna mieszanka ziemi wraz nawozem, w ciągu najbliższych półtora miesiąca przyjmie się, a trawa zakwitnie i idealnie wypełni brakujące części murawy. W tym wypadku, czas i przymusowa przerwa, winny działać na korzyść naszego boiska. Mamy nadzieję, że za jakiś czas nie tylko nasi bramkarze, ale i ci z drużyn przyjezdnych, będą mogli mówić o poprawie i dobrej jakości pola bramkowego.

Poniżej zdjęcia: