W związku z dużym zainteresowaniem dotyczącym chęci uczestnictwa w zajęciach dzieci i młodzieży zrzeszonych w MKS, uprzejmie przypominamy, iż  obowiązkiem rodziców bądź opiekunów jest złożenie deklaracji członkowskich Klubu. Można je przekazywać trenerom, bądź przesyłać w formie skanu na adres e-mailowy mksledziny1932@o2.pl

Deklarację można pobrać poniżej:

deklaracja czlonkowska

Można ją także znaleźć w dziale „dla rodzica” wśród dokumentów do pobrania.