Regulamin ramowy rozgrywek

Załącznik nr 2
do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłkę nożną
dotyczący awansów i spadków w sezonie 2022/2023
§ 1
IV LIGA
1. W rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi biorą udział 32 drużyny podzielone na dwie grupy
rozgrywkowe. Każda drużyna rozegra 30 meczów w sezonie – 15 w rundzie jesiennej i 15
w rundzie wiosennej.
2. Drużyny, które w rozgrywkach sezonu 2022/2023 zajmą 1. miejsce w każdej z grup rozegrają
dwa mecze barażowe o awans do III ligi.
3. W przypadku rezygnacji z udziału w barażach o III ligę zespołu, który zajął 1. miejsce, awans
automatycznie uzyska zespół z 1. miejsca z przeciwnej grupy. Jeśli z meczów barażowych
zrezygnują oba zespoły z 1. miejsc, to ich miejsce w barażach zajmą zespoły z 2. miejsc.
W przypadku rezygnacji z udziału w barażach o III ligę zespołu, który zajął 2. miejsce, awans
automatycznie uzyska zespół z 2. miejsca z przeciwnej grupy.
4. Drużyny, które po zakończeniu sezonu 2022/2023 zajmą w swoich grupach miejsca 15. i 16.
spadają do właściwych terytorialnie klas okręgowych. Drużyny, które zajmą 14. miejsce
w każdej z grup rozegrają dwa mecze barażowe o utrzymanie w IV lidze.
5. Liczba drużyn objętych spadkiem z IV ligi może ulec zmianie w zależności od liczby drużyn
spadających z III ligi (dotyczy klubów Śląskiego ZPN) lub wyższych klas rozgrywkowych.
Przy spadku jednej drużyny z III ligi lub wyższych klas z IV ligi spadają drużyny z 14. miejsc,
przy spadku dwóch drużyn z III ligi lub wyższych klas drużyny z 13. miejsc w IV lidze
rozegrają dwa mecze barażowe o utrzymanie itd.
6. W sezonie 2023/2024 IV liga będzie składała się z dwóch grup po 16 zespołów każda.