Regulamin ramowy rozgrywek

Awanse i spadki

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK
BIELSKO – TYSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ
w sezonie 2021/2022
§ 1
Rozgrywki o mistrzostwo Klasy Okręgowej prowadzone są na podstawie Regulaminu
Ramowego Śląskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 7.07.2021 r.
§ 2
Organem prowadzącym rozgrywki Bielsko – Tyskiej Klasy Okręgowej grupa 5 w sezonie
2021/2022 jest Podokręg Bielsko-Biała , za pośrednictwem swych organów wykonawczych
i dyscyplinarnych.
Adres – 43-300 Bielsko – Biała, ul. Widok 12
Tel. 515 037 210
§ 3
W rozgrywkach Klasy Okręgowej biorą udział drużyny z Podokręgów Bielsko-Biała oraz
Tychy, które w Śl. ZPN otrzymają licencje na występowanie w lidze Okręgowej.
§ 4
Rozgrywki prowadzone są systemem jesień-wiosna, w terminach ustalonych przez Komisje
ds. Rozgrywek Podokręgu PN w Bielsku-Białej.
Skrócenie 14-dniowego okresu zmiany terminu meczu może nastąpić za zgodą przeciwnika
oraz Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu w Bielsku-Białej po dokonaniu opłaty
regulaminowej 70,- zł.
Komisja ds. Rozgrywek może wyznaczyć rozegranie nie więcej niż jednego z pierwszych
terminów wiosennych w rundzie jesiennej – na wniosek i za zgodę większości drużyn.
§ 5
Drużyna która w rozgrywkach sezonu 2021/2022 zajmie 1. miejsce awansuje
automatycznie do IV Ligi. W przypadku rezygnacji drużyny z 1. miejsca – awans uzyska
drużyna która zajmie 2 lub kolejne miejsce w tabeli.
Z Klasy Okręgowej do poszczególnych Klas A spadną drużyny, które zajmą następujące
miejsca: 15,16.
Liczba spadających drużyn może być większa w zależności od liczby drużyn spadających z
IV Ligi przynależnych do Podokręgów Bielsko lub Tychy.
W sprawach spornych lub nieujętych decyzję podejmie Komisja ds. Rozgrywek.
Komisja ds. Rozgrywek
Podokręgu Bielsko – Biała