Regulamin rozgrywek młodzieżowych 2015/2016

 

Załącznik nr 2

do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej

dotyczący awansów i spadków w sezonie 2015/2016

 

 • 1

KLASA A

 • W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy A w Podokręgu Tychy bierze udział 16 drużyn w systemie jesień wiosna. System rozgrywek mecz i rewanż.
 • Drużyny, które w rozgrywkach sezonu 2015/2016 zajmą 1 i 2 miejsce awansują bezpośrednio do klasy okręgowej. W przypadku rezygnacji jednego z zespołów awans uzyska drużyna, która zajęła 3. miejsce.
 • Drużyna, które po zakończeniu sezonu 2015/2016 zajmie ostatnie 16 miejsce spada do klasy B. Liczba drużyn objętych spadkiem z Klasy A może ulec zwiększeniu o liczbę drużyn spadających z lig okręgowych.
 • W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Wydział Gier Podokręgu Tychy.
 • Opłaty i kary:

Opłata startowa Kl.,,A”- 650 zł plus opłata 180 zł za 15 zawodników – razem 830 zł.

Opłata za uprawnienie zawodnika do gry – 12 zł

 

 • 2

 

KLASA B

 • W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy B w Podokręgu Tychy bierze udział 15 drużyn.
 • Drużyny, które w rozgrywkach sezonu 2015/2016 zajmą 1 i 2 miejsce awansują bezpośrednio do klasy A.
 • W przypadku rezygnacji jednego z zespołów lub w przypadku konieczności uzupełnienia składu drużyn w klasie A awans uzyska drużyna, która zajęła 3. miejsce.
 • W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Wydział Gier Podokręgu Tychy.
 • Opłaty i kary:

Opłata startowa Kl.,,B”- 600 zł plus opłata 180 zł za 15 zawodników – razem 780 zł

Opłata za uprawnienie zawodnika do gry – 12 zł

 

 • 3

Juniorzy starsi – A1

 1. W zawodach mistrzowskich Ligi Juniorów mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 1997 i 1998 oraz zawodnicy urodzeni po 31 grudnia 1998 posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalająca na grę w tej grupie juniorów, chyba, że w dniu rozgrywania zawodów mają ukończone 16 lat i jeden dzień.

 1. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema częściami gry. Czas trwania przerwy nie może przekroczyć 15 minut.
 2. Drużyny grają w 11 osobowych składach. W czasie trwania spotkania każda drużyna może wymienić do siedmiu zawodników (w tym bramkarza) bez prawa ich powrotu do gry. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 3. Zawodnik, który w czasie zawodów ligi A1 otrzyma upomnienie żółtą kartką zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:
 4. po czwartym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji
 5. po ósmym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji
 6. po dwunastym napomnieniu żółtą kartką – dwa mecze dyskwalifikacji
 7. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym, dwudziestym itd.) – dwa mecze dyskwalifikacji.
 8. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 90-105 m x 60-68 m.
 9. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach
 10. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Juniorów sędziuje 3 sędziów.

 

Szczegółowe zasady rozgrywek

 

IV liga – Podokręg Tychy

 

Rozgrywki grupowe. Ilość drużyn w zależności od liczby zgłoszeń.

Mistrz  uzyskuje prawo awansu do II ligi Wojewódzkiej Juniorów – grupa IV prowadzonej przez BOZPN

Wpisowe – 200 zł

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 7 zł

 • 4

Juniorzy młodsi – B1

 

 1. W zawodach mistrzowskich Ligi Juniorów Młodszych mogą brać udział zawodnicy i zawodniczki urodzeni w latach 1999 i 2000 oraz młodsi posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalająca na grę w tej grupie juniorów.
 2. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut gry z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema częściami gry. Czas trwania przerwy nie może przekroczyć 15 minut.
 3. W czasie trwania spotkania każda drużyna może wymienić do siedmiu zawodników (w tym bramkarza) bez prawa ich powrotu do gry. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 4. Zawodnik, który w czasie zawodów ligi B1 otrzyma upomnienie żółtą kartką zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:
 5. po czwartym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji
 6. po ósmym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji
 7. po dwunastym napomnieniu żółtą kartką – dwa mecze dyskwalifikacji
 8. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym, dwudziestym itd.) – dwa mecze dyskwalifikacji.

 1. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 90-105 m x 60-68 m.
 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach
 3. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Juniorów Młodszych III ligi sędziuje 3 sędziów natomiast mecze juniorów młodszych IV ligi sędziuje 1 sędzia.

Szczegółowe zasady rozgrywek

 

III liga – grupa V Tychy – Bielsko Biała.

 

Runda jesienna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do II ligi

Liczba spadków uzależniona od liczby drużyn spadających z II ligi oraz drużyn zgłoszonych przez Podokręgi Tychy  i Bielsko-Biała (mistrzowie IV ligi)

 

Runda wiosenna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do II ligi

Liczba spadków uzależniona od liczby drużyn spadających z II ligi oraz drużyn zgłoszonych przez Podokręgi Tychy  i Bielsko-Biała (mistrzowie IV ligi)

Wpisowe – 250 zł

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 8 zł

 

IV liga – Podokręg Tychy

 

Runda jesienna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi

Runda wiosenna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi

Wpisowe – 200 zł

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 7 zł

 

 • 5

Tramkarze starsi – C1

 1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Trampkarzy mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2001 i 2002 oraz młodsi posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie  zezwalająca na grę w tej grupie rozgrywek oraz dziewczyny z rocznika 2000 i młodsze.
 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach.
 3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut  z obowiązkową 15-minutową przerwą pomiędzy obiema częściami gry.
 4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
 5. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 90-105 m x 55-68 m.

 1. Wymiary bramek wynoszą: 7,32 m x 2,44 m.
 2. Drużyny grają w 11 osobowych składach. W czasie trwania spotkania każda drużyna może wymienić do siedmiu zawodników (w tym bramkarza) bez prawa powrotu do gry.
 3. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 4. Obuwie miękkie – tzw. lanki.
 5. Obowiązuje przepis o spalonym.
 6. Kary: 3, 5, 10 minut oraz wykluczenie (czerwona kartka) do końca meczu.
 7. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Trampkarzy sędziuje 1 sędzia.

 

Szczegółowe zasady rozgrywek

 

III liga – grupa V Tychy – Bielsko Biała.

 

Runda jesienna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do II ligi

Liczba spadków uzależniona od liczby drużyn spadających z II ligi oraz drużyn zgłoszonych przez Podokręgi Tychy  i Bielsko-Biała (mistrzowie IV ligi)

Runda wiosenna:

Bez awansów i spadków

Wpisowe –  100 zł

Opłata rejestracyjna za zawodnika –  3 zł

 

IV liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki grupowe. Ilość drużyn w zależności od liczby zgłoszeń.

Runda jesienna:

 1. Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi

Runda wiosenna:  Bez awansów.

Wpisowe – 100  zł

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 3 zł

 

 • 6

Trampkarze młodsi – C2

 

 1. W zawodach o mistrzostwo Ligi  Trampkarzy  mogą brać  udział  zawodnicy urodzeni w latach 2002  i 2003 oraz młodsi posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie  zezwalająca na grę w tej grupie rozgrywek oraz dziewczyny z rocznika 2001 i młodsze
 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach.

 1. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 35 minut  z obowiązkową 15-minutową przerwą pomiędzy obiema częściami gry.
 2. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
 3. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 90-105 m x 55-68 m.
 4. Wymiary bramek wynoszą: 7,32 m x 2,44 m.
 5. Drużyny grają w 11 osobowych składach. W czasie trwania spotkania każda drużyna może wymienić do siedmiu zawodników (w tym bramkarza) bez prawa ich powrotu do gry. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 6. Obuwie miękkie – tzw. lanki.
 7. Obowiązuje przepis o spalonym.
 8. Kary: 3, 5, 10 minut oraz wykluczenie (czerwona kartka) do końca meczu
 9. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Trampkarzy sędziuje 1 sędzia.

     

Szczegółowe zasady rozgrywek

 

III liga – grupa V Tychy – Bielsko Biała.

 

Runda jesienna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do II ligi

Liczba spadków uzależniona od liczby drużyn spadających z II ligi oraz drużyn zgłoszonych przez Podokręgi Tychy  i Bielsko-Biała (mistrzowie IV ligi)

 

Runda wiosenna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do II ligi

Liczba spadków uzależniona od liczby drużyn spadających z II ligi oraz drużyn zgłoszonych przez Podokręgi Tychy  i Bielsko-Biała (mistrzowie IV ligi)

Wpisowe – 100 zł

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 3 zł

Od sezonu 2016/2017 Liga Wojewódzka Trampkarzy Młodszych (C2) rocznik 2002 przekształca się w Ligę Wojewódzką Trampkarzy (C1) rocznik 2002.

 

IV liga – Podokręg Tychy

 

Runda jesienna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi

Runda wiosenna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi

Wpisowe – 100 zł

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 3 zł

 • 7

Młodziki – D1

 1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Młodzików mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2003 i 2004  oraz młodsi posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie  zezwalająca na grę w tej grupie rozgrywek oraz dziewczyny z rocznika 2002 i młodsze
 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach.
 3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 30 minut  z obowiązkową 10-minutową przerwą pomiędzy obiema częściami gry.
 4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.
 5. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 70-75 m x 55-68 m
 6. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2 m.
 7. Pole karne wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 9 m na zewnątrz od słupków bramkowych (prostokąt 23 m x 9 m).
 8. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m.
 9. Rzut rożny krótki.
 10. Zawody będą przeprowadzone w dziewięcioosobowych składach (8 + 1 bramkarz) na boisku z zaznaczeniem w sprawozdaniu znakiem X zawodników z podstawowego składu. Pozostali zawodnicy wpisani do sprawozdania są zawodnikami rezerwowymi, nie więcej jednak jak 18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 11. Obowiązuje przepis o spalonym.
 12. Obuwie miękkie – tzw. lanki.
 13. Kary: 3, 5, 10 minut oraz wykluczenie (czerwona kartka) do końca meczu.
 14. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Młodzików sędziuje 1 sędzia.

Szczegółowe zasady rozgrywek

III liga – grupa V Tychy – Bielsko Biała.

 

Runda jesienna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do II ligi

Liczba spadków uzależniona od liczby drużyn spadających z II ligi oraz drużyn zgłoszonych przez Podokręgi Tychy  i Bielsko-Biała (mistrzowie IV ligi)

 

Runda wiosenna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do II ligi

Liczba spadków uzależniona od liczby drużyn spadających z II ligi oraz drużyn zgłoszonych przez Podokręgi Tychy  i Bielsko-Biała (mistrzowie IV ligi)

Wpisowe – 100 zł

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 2 zł

 

 

 

 

 

 

 

IV liga – Podokręg Tychy

 

Runda jesienna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi

Runda wiosenna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi

Wpisowe – 50 zł

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 2 zł

Od sezonu 2016/2017 Liga Wojewódzka Młodzików (D1) rocznik 2003 przekształca się w Ligę Wojewódzką Trampkarzy Młodszych (C2) rocznik 2003.

 

 • 8

 

Młodziki – D2

 

 1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Młodzików mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2004  i 2005 oraz młodsi posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie  zezwalająca na grę w tej grupie rozgrywek oraz dziewczyny z rocznika 2003 i młodsze
 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach.
 3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 30 minut  z obowiązkową 10-minutową przerwą pomiędzy obiema częściami gry.
 4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.
 5. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 70-75 m x 55-68 m.
 6. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2 m.
 7. Pole karne wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 9 m na zewnątrz od słupków bramkowych (prostokąt 23 m x 9 m).
 8. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m.
 9. Rzut rożny krótki.
 10. Zawody będą przeprowadzone w dziewięcioosobowych składach (8 + 1 bramkarz) na boisku z zaznaczeniem w sprawozdaniu znakiem X zawodników z podstawowego składu. Pozostali zawodnicy wpisani do sprawozdania są zawodnikami rezerwowymi, nie więcej jednak jak 18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 11. Obowiązuje przepis o spalonym.
 12. Obuwie miękkie – tzw. lanki.
 13. Kary: 3, 5, 10 minut oraz wykluczenie (czerwona kartka) do końca meczu.
 14. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Młodzików sędziuje 1 sędzia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zasady rozgrywek

 

III liga – grupa V Tychy – Bielsko Biała.

 

Runda jesienna.

Rozgrywki prowadzone w dwóch grupach po 6 drużyn.

Mistrzowie grup rozegrają mecz o awans do I ligi wojewódzkiej (gospodarzem drużyna z lepszym bilansem punktowym i bramkowym). Przegrany meczu uzyskuje awans do II ligi.

Wicemistrzowie grup rozegrają mecz o awans do II ligi wojewódzkiej (gospodarzem drużyna z lepszym bilansem punktowym i bramkowym). Przegrany meczu pozostaje w III lidze.

Pozostałe drużyny utworzą III ligę – grupa V.

Runda wiosenna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do II ligi

Liczba spadków uzależniona od liczby drużyn spadających z II ligi oraz drużyn zgłoszonych przez Podokręgi Tychy  i Bielsko-Biała (mistrzowie IV ligi)

Wpisowe – 100 zł

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 2 zł

Od sezonu 2016/2017 Liga Wojewódzka Młodzików Młodszych (D2) rocznik 2004 przekształca się w Ligę Wojewódzką Młodzików (D1) rocznik 2004.

IV liga – Podokręg Tychy

Runda jesienna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi

Runda wiosenna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi

Wpisowe – 50 zł

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 2 zł

 

 • 9

      Orlik – E1

 

 1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Orlików mogą brać udział  zawodnicy urodzeni w latach 2005  i 2006  oraz młodsi posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie  zezwalająca na grę w tej grupie rozgrywek oraz dziewczyny z rocznika 2004 i młodsze
 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach poprzez system
 3. Czas gry: 2 x 30 minut, przerwa 10 minut.
 4. Wymiary boiska: jedna czwarta boiska pełnowymiarowego o nawierzchni trawiastej lub sztucznej lub boisko typu Orlik.
 5. Zalecane wymiary to: 50-60 m x 26-40 m.
 6. Bramki: 5 x 2 m.

 1. Piłka: nr 4.
 2. Zmiany: powrotne.
 3. Pole karne: wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 5 m na zewnątrz od słupków bramkowych (prostokąt 15 m x 9 m).
 4. Rzut karny: 9 metrów.
 5. Rzut wolny: bramkę bezpośrednio można zdobyć tylko z połowy Odległość muru 5 m.
 6. Rzut od bramki: bramkarz wprowadza piłkę nogą tylko do połowy.
 7. Auty: zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą – nie może wcześniej wykonać poddania. Odległość przeciwnika 3 m.
 8. Gra bez przepisu o spalonym.
 9. Obuwie: zawodnicy występują w obuwiu o spodach miękkich.
 10. Ochraniacze: wskazane jest posiadanie ochraniaczy przez zawodników.
 11. Zawody będą przeprowadzone w siedmioosobowych składach (6 + 1 bramkarz) na boisku z zaznaczeniem w sprawozdaniu znakiem X zawodników z podstawowego składu. Pozostali zawodnicy wpisani do sprawozdania są zawodnikami rezerwowymi, nie więcej jednak jak 18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 12. Kary: 2, 3 minuty oraz wykluczenie (czerwona kartka) do końca meczu.
 13. Obsada sędziowska wyznaczona przez Kolegium Sędziów Podokręgu Tychy. Mecze Ligi Orlików sędziuje 1 sędzia

 

 

 

Szczegółowe zasady rozgrywek IV liga – Podokręg Tychy

 

Rozgrywki grupowe z podziałem na Grupę I – mistrzowską oraz Grupę II i Grupę III (grupy z podziałem terytorialnym)

GRUPA I  (mistrzowska) – składająca się z 10 drużyn – 1 runda.

Runda jesienna:

Pierwsze miejsce – drużyna uzyskuje tytuł mistrza jesieni Podokręgu Tychy.

Drużyny, które zajmą miejsce 9 i 10 spadają z grup terytorialnych.

Runda wiosenna:

Pierwsze miejsce uzyskuje tytuł mistrza Podokręgu Tychy.

GRUPY terytorialne w zależności od liczby  zgłoszonych drużyn.

 

Runda jesienna:

Pierwsze miejsce – drużyna uzyskuje awans do grupy I mistrzowskiej.

Wpisowe – 50 zł

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 2 zł

 

 

 

 

 •      10

Żak – F1

 1. W turniejach mogą brać udział zawodnicy z roczników 2007 i 2008 oraz młodsi posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalająca na grę w tej grupie rozgrywek oraz dziewczyny z rocznika 2006 i młodsze
 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach poprzez system
 3. Wydział Gier ustala ramowy harmonogram turniejów po 3-4 drużyny z podziałem terytorialnym.
 4. W przypadku zmiany terminu turnieju mniej niż 14 dni od jego daty gospodarz turnieju ma obowiązek pisemnie powiadomić Wydział Gier i drużyny uczestniczące w turnieju o dokładnej dacie, godzinie i miejscu rozgrywania turnieju oraz uzyskać ich zgodę pisemną (załącznik nr 2 do regulaminu)
 5. Drużyny grają w składach 1+6, zmiany powrotne, długość czasu gry zależna od ilości drużyn: 2 x 8-15 minut, mecze rozgrywane są piłką nr 4, bramki 5 x 2 m, zawodnicy występują w obuwiu o miękkich spodach, wskazane jest posiadanie ochraniaczy.
 6. Boisko do gry: jedna czwarta boiska pełnowymiarowego o nawierzchni trawiastej lub sztucznej lub boisko typu „Orlik”.
 7. Zalecane wymiary to szerokość 26-30 m długość 50-56 m.
 8. Pole karne: wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 3 m na zewnątrz od słupków bramkowych (prostokąt 11m x 6 m).
 9. Rzut z autu: zawodnik wprowadza piłkę nogą, jednak nie może wcześniej wykonać podania, przeciwnik musi być oddalony o 3 m.
 10. Rzut karny: 6 metrów.
 11. Rzut wolny: bramkę bezpośrednio można zdobyć tylko z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.
 12. Rzut od bramki: bramkarz wprowadza piłkę tylko nogą tylko do połowy boiska.
 13. Kary: trenerzy, asystenci – 2, 3 minuty, wykluczenie do końca meczu.
 14. Kary: zawodnicy – 2, 3 minuty, wykluczenie do końca meczu.
 15. Gra bez przepisu o spalonym
 16. Obsadę sędziowską stanowią trenerzy lub asystenci drużyn uczestniczących w turnieju (sędziuje ten którego drużyna nie rozgrywa meczu)jednakże możliwe jest wyznaczenie sędziego przez Kolegium Sędziów za zgodą wszystkich uczestników turnieju. Koszty wówczas ponosi gospodarz turnieju.
 17. Po każdym meczu trenerzy wskazują najlepszego zawodnika drużyny przeciwnej co zostaje odnotowane w sprawozdaniu z turnieju.
 18. Po każdym meczu ze względów szkoleniowych rozgrywana jest seria rzutów karnych co zostaje odnotowane w sprawozdaniu z turnieju.
 19. Gospodarz turnieju ( trener ) zobowiązany jest do wypełnienia wersji elektronicznej protokołów z turniejów –oraz przesłania w formie elektronicznej na adres podokregtychy@onet.eu w terminie 7 dni od daty turnieju pod rygorem nałożenia kary finansowej.

Wpisowe – 50 zł

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 2 zł

 

Szczegółowe zasady rozgrywek IV liga – Podokręg Tychy

 

Runda jesienna:

Rozgrywki w grupach z podziałem terytorialnym

.

Runda wiosenna:

Najlepsze drużyny z rozgrywek jesiennych zostaną przydzielone do Grupy I (mistrzowskiej)

Pierwsze miejsce uzyskuje tytuł mistrza Podokręgu Tychy.

Pozostałe drużyny utworzą grupy terytorialne.

 

 

 • 11

Skrzat – G1

 

 1. W turniejach mogą brać udział zawodnicy z roczników 2009 i młodsi oraz dziewczyny z rocznika 2008 i młodsze
 2. Boiska do gry:

boisko trawiaste o wymiarach – szerokość pola gry 20-25 metrów od linii szesnastego metra do linii bocznej boiska

– długość pola gry – 25-20 m (od linii końcowej boiska do ¼  boiska  lub od linii połowy boiska do  ¼ boiska)

Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie dwóch boisk do gry (wzór pokazuje strona 22 – unifikacji rozgrywek młodzieżowych)

Boisko ze sztuczną nawierzchnią „ORLIK” – pole gry w poprzek boiska umiejscowione na połowie boiska. Najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie dwóch boisk do gry (wzór pokazuje strona 22 – unifikacji rozgrywek młodzieżowych)

 1. Bramki o wymiarach 3 m x 1 m (bramki stanowią chorągiewki )
 2. Liczba zawodników w polu 4 ( system gry 4 x 4 bez bramkarza )
 3. Piłka 3 lub 4 (ewentualnie piłka siatkowa)
 4. Czas spotkania w turnieju w przypadku – 1 x 15 -20 minut w zależności od liczby drużyn w turnieju.
 5. Rzut karny –  z połowy boiska do pustej bramki
 6. Wznowienia gry auty – zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą – nie może wcześniej wykonać podania, odległość przeciwnika 3 m
 7. Rzut od bramki: bramkarz wprowadza piłkę tylko nogą tylko do połowy boiska
 8. Kary: trenerzy, asystenci – 2, 3 minuty, wykluczenie do końca meczu.
 9. Kary: zawodnicy – 2, 3 minuty, wykluczenie do końca meczu.
 10. Gra bez przepisu o spalonym
 11. Obsadę sędziowską stanowią trenerzy lub asystenci drużyn uczestniczących w turnieju (sędziuje ten którego drużyna nie rozgrywa meczu)jednakże możliwe jest wyznaczenie sędziego przez Kolegium Sędziów za zgodą wszystkich uczestników turnieju. Koszty wówczas ponosi gospodarz turnieju.
 12. Po każdym meczu trenerzy wskazują najlepszego zawodnika drużyny przeciwnej co zostaje odnotowane w sprawozdaniu z turnieju.
 13. Po każdym meczu ze względów szkoleniowych rozgrywana jest seria rzutów karnych co zostaje odnotowane w sprawozdaniu z turnieju.
 14. Gospodarz turnieju ( trener ) zobowiązany jest do wypełnienia wersji elektronicznej protokołów z turniejów –oraz przesłania w formie elektronicznej na adres podokregtychy@onet.eu w terminie 7 dni od daty turnieju pod rygorem nałożenia kary finansowej.

 

Wpisowe – 50 zł

 

 

 

 

 

 

 

 • 12

Kary finansowe

 1. Wycofanie drużyny w trakcie sezonu

– seniorzy do 700 zł

– juniorzy 200-500 zł

– trampkarze, młodziki, orliki, żaki, skrzaty  100-300 zł

 1. Nieusprawiedliwione niestawienie się drużyny na zawody:

– seniorzy do 500 zł

juniorzy, trampkarze, młodziki, orliki  50 – 200 zł

 

 1. Opłata za samowolne opuszczenie boiska przez drużynę:

– seniorzy do 600 zł

juniorzy, trampkarze, młodziki, orliki  50 – 200 zł

 

 1. Wpisanie na listę zawodników uprawnionych do gry bez badania lekarskiego – 100 zł

 

 1. Wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego (dyskwalifikacja, zawieszenie, gra pod obcym nazwiskiem, sfałszowanie dokumentów upraw. do udziału w zawodach, niezgłoszony do ekstranetu ) 50-150 zł

 

 1. Prowadzenie drużyny przez instruktora lub trenera nie posiadającego ważnej licencji lub brak wpisanej licencji trenera w sprawozdaniu meczowym – 1 raz 200 zł, 2 raz 400 zł.

 

 1. Brak opieki medycznej i porządkowych – 100 zł

 1. Niedotrzymanie 14 dniowego terminu powiadomienia o zmianie daty spotkania lub zmianę terminu meczu bez pisemnej zgody przeciwnika – 50 zł

 

 1. Nieusprawiedliwione niestawienie się turniej – żaki, skrzaty 50-100 zł

 

 1. Brak sprawozdania w terminie 7 dniu z turnieju żaki, skrzaty – 50 zł

 

11. Nieterminowe umieszczenie sprawozdania z zawodów w systemie ekstranet

lub nieterminowe wysłanie lub brak sms z wynikiem zawodów – 30 zł.

 

 • 13

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.

Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu posiada Zarząd Podokręgu Tychy.

Regulamin obowiązuje na sezon 2015/2016 i został zatwierdzony przez zarząd Podokręgu Tychy w dniu 27.07.2015 r.

Opracowanie: Marek Demko – koordynator d.s. rozgrywek młodzieżowych oraz członek zarządu Podokręgu Tychy we współpracy z Wydziałem Szkolenia

W załączeniu sprawozdanie z turnieju, wzór wniosku o zmianę terminu meczu oraz wykaz zawodników dopuszczonych do rozgrywek w starszej kategorii wiekowej.

 

SPRAWOZDANIE  Z  ZAWODÓW  – żaki, skrzaty – 3 drużyny

 Liga rozgrywkowa  – ……………………………………………                               Grupa rozgrywkowa – ………………………………………

Miejsce zawodów –  ………………………..       data zawodów  …………………………   o godzinie ……………………………………….

Zawody pomiędzy zespołami :

 1. …………………………………………… (gospodarz)   …………………………………..            3 ………………………………………..

Wyniki  turnieju

Mecz  – drużyna 1   ………………………- drużyna  3 …………………………. – wynik …………………………………  Karne ……………………..

Najlepszy zawodnik drużyny 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Najlepszy zawodnik drużyny 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mecz  – drużyna 2   ……………………………… – drużyna  3 ………………………….. – wynik ………………………… Karne ……………………..

Najlepszy zawodnik drużyny 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Najlepszy zawodnik drużyny 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mecz  – drużyna 1  …………………………… – drużyna  2 ……………………………………  – wynik …………………….. Karne ……………………..

Najlepszy zawodnik drużyny 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Najlepszy zawodnik drużyny 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Najlepszego zawodnika wskazuje trener drużyny przeciwnej

Rzuty karne (po 5 zawodników i następnie do wyłonienia zwycięzcy )

Potwierdzam prawidłowość danych zawodników zgłoszonych do turnieju  oraz posiadanie przez nich ważnych badań lekarskich.

 

TRENER –  ……………………………………           NR LICENCJI  ………………………………….

                                            PODPIS   trenera drużyny gospodarzy:

                                            ………………………………………………………………..

 

      SPRAWOZDANIE  Z  ZAWODÓW  – żaki, skrzaty – 4 drużyny                               Liga rozgrywkowa  – ………………………………………..                        Grupa rozgrywkowa – ………………………………………………

Miejsce zawodów –  ………………………..       data zawodów  …………………………   o godzinie ……………………………………….                            Zawody pomiędzy zespołami

 1   ……………………… (gospodarz)      2  ………………………………….. 3.   ………………………………     4 ……………………………..

Wyniki  turniej                                                                                                                                                        Mecz  – drużyna 1 ………………………   drużyna  4 …………………………    wynik …………………………     Karne ……………………..

Najlepszy zawodnik drużyny 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Najlepszy zawodnik drużyny 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mecz  – drużyna 2 ………………………  drużyna  3……………………………… wynik ……………………   Karne ……………………..

Najlepszy zawodnik drużyny 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Najlepszy zawodnik drużyny 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mecz  – drużyna 1 ……………………… drużyna  3…………………………… wynik …………………………… Karne ……………………..

Najlepszy zawodnik drużyny 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Najlepszy zawodnik drużyny 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mecz  – drużyna 2 ……………………… drużyna  4…………………………  wynik ……………………… Karne ……………………..

Najlepszy zawodnik drużyny 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Najlepszy zawodnik drużyny 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mecz  – drużyna 1 …………………… drużyna  2…………………………  wynik …………………… Karne ……………………..

Najlepszy zawodnik drużyny 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Najlepszy zawodnik drużyny 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mecz  – drużyna 3 ………………    drużyna  4……………………………   wynik …………………… Karne ……………………..

Najlepszy zawodnik drużyny 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Najlepszy zawodnik drużyny 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Najlepszego zawodnika wskazuje trener drużyny przeciwnej.                                                                  Rzuty karne (po 5 zawodników i następnie do wyłonienia zwycięzcy )

Potwierdzam prawidłowość danych zawodników zgłoszonych do turnieju  oraz posiadanie przez nich ważnych badań lekarskich w dniu meczu. 

TRENER –  ………………………………………………………………………………….              NR LICENCJI  ………………………………………………………………………

                                                      PODPIS   trenera drużyny gospodarzy:

                                             ……………………………………………………………

 

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ – PODOKRĘG TYCHY

WYDZIAŁ GIER

 

Klub ……………………………………………..………………… wnioskuje o zmianie terminu meczu:

 1. Klasa rozgrywkowa – ……………….……..…………………, kolejka – ……………….……………………………………..………

 1. Nowy termin meczu

Mecz pomiędzy ……………………………………………………..… a ……………………………………………………………

odbędzie się  w dniu …………………………………………………. o godz. …………………………..

Powodem zmiany terminu jest : ………………………………………………………………………………………………..

Gospodarz zawodów powiadomił przeciwnika o zmianie w terminarzu na piśmie (list polecony, fax, poczta elektroniczna ) przynajmniej 14 dni przed zawodami.

W przypadku gdy termin 14 dniowy nie został zachowany  drużyna przeciwna wyraziła zgodę.

( pisemne potwierdzenie wydanej zgody przez przeciwnika)

…………………………………………………………………………………………………..

Otrzymują;

 1. a) drużyna gości
 2. b) Wydział Gier Podokręgu Tychy
 3. c) Kolegium Sędziów Podokręgu Tychy

Wykaz zawodników posiadających zgodę rodziców i lekarza na udział w rozgrywkach w starszej kategorii wiekowej

Klub…………………………………………………………………………………………….

Klasa rozgrywkowa ……………………………………………………………………………

Imię i nazwisko zawodnika data urodzenia podpis rodzica
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Podpis lekarza wyrażającego zgodę na udział zawodników w rozgrywkach

 

………………………………………………………………………………………………………

 

.