Załącznik

do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej w sezonie 2018/2019

(zasady rozgrywek, awanse i spadki, kary) – z dnia 09.08.2018 r.

 

 • 1

KLASA „A”

 • W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy A w Podokręgu Tychy bierze udział 16 drużyn w systemie jesień – wiosna. System rozgrywek mecz i rewanż.
 • Drużyna, która w Klasie A zajmie I miejsce w tabeli, automatycznie awansuje do Ligi Okręgowej. W związku z tworzeniem nowej Ligi Okręgowej /Bielsko-Tychy/ awans z Klasy A może dotyczyć również innych drużyn, które zajmą w kolejności czołowe miejsca.
 • Drużyna, które po zakończeniu sezonu 2018/2019 zajmie ostatnie 16 miejsce spada do klasy B lub w przypadku braku drużyn spadających z klasy okręgowej możliwy baraż z drużyną klasy B (celem uzupełnienia składu ligi klasy A następna drużyna, która nie uzyska bezpośredniego awansu)

Liczba drużyn objętych spadkiem z Klasy A może ulec zwiększeniu o liczbę drużyn spadających                       z lig okręgowych.

 • W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Wydział Gier Podokręgu Tychy.
 • Opłaty i kary:

3 żółta kartka – kara pieniężna 50 zł

6 żółta kartka – kara pieniężna 80 zł

9 żółta kartka – kara pieniężna 120 zł

 

4 żółta kartka – 1 mecz dyskwalifikacji

8 żółta kartka – 1 mecz dyskwalifikacji

12 żółta kartka – 1 mecz dyskwalifikacji

Przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu – 2 mecze dyskwalifikacji

 

Opłata startowa Kl. „A”- 650 zł

Opłata za uprawnienie zawodnika do gry – 12 zł

 • 2

KLASA B

 • W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy B w Podokręgu Tychy biorą udział wszystkie drużyny, które dokonały formalnego zgłoszenia do rozgrywek.

Drużyna, która w Klasie B zajmie I miejsce w tabeli, automatycznie awansuje do Klasy A.

W związku z tworzeniem nowej Ligi Okręgowej /Bielsko-Tychy/ i uzyskaniem awansu z klasy A więcej niż 1 drużyny, awans z Klasy B może dotyczyć również innych drużyn, które zajmą w kolejności czołowe miejsca. Następna drużyna, która nie uzyska bezpośredniego awansu otrzymuje możliwość awansu poprzez  baraż z ostatnią drużyną klasy A.

 • W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Wydział Gier Podokręgu Tychy.
 • Opłaty i kary:

3 żółta kartka – kara pieniężna 40 zł

6 żółta kartka – kara pieniężna 60 zł

9 żółta kartka – kara pieniężna 90 zł

 

4 żółta kartka – 1 mecz dyskwalifikacji

8 żółta kartka – 1 mecz dyskwalifikacji

12 żółta kartka – 1 mecz dyskwalifikacji

Przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu – 2 mecze dyskwalifikacji

 

 

Opłata startowa Kl.,,B”- 600 zł

Opłata za uprawnienie zawodnika do gry – 12 zł

 

 

 

 • 3

Juniorzy starsi – A1

 

 1. W zawodach mistrzowskich Ligi Juniorów mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2000 i 2001 oraz zawodnicy urodzeni po 31 grudnia 2001 r. posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalająca na grę w tej grupie juniorów, chyba, że w dniu rozgrywania zawodów mają ukończone 16 lat i jeden dzień.
 2. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema częściami gry. Czas trwania przerwy nie może przekroczyć 15 minut.
 3. Drużyny grają w 11 osobowych składach. W czasie trwania spotkania każda drużyna może wymienić do siedmiu zawodników (w tym bramkarza) bez prawa ich powrotu do gry. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 4. Zawodnik, który w czasie zawodów ligi A1 otrzyma upomnienie żółtą kartką zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:
 5. po czwartym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji
 6. po ósmym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji
 7. po dwunastym napomnieniu żółtą kartką – dwa mecze dyskwalifikacji
 8. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym, dwudziestym itd.) – dwa mecze dyskwalifikacji.
 9. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 10. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 90-105 m x 60-68 m.
 11. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach
 12. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Juniorów sędziuje 3 sędziów.

 

Szczegółowe zasady rozgrywek

 

IV liga – Podokręg Tychy

 

Rozgrywki grupowe. System rozgrywek, podział grup w zależności od liczby zgłoszeń.

W związku z reorganizacją rozgrywek junior A1 mistrz Podokręgu Tychy oraz kolejne drużyny w zależności od formuły rozgrywek  uzyskują prawo awansu do II ligi Śląskiej Juniorów grupa 3 – Bielsko-Biała, Skoczów, Tychy, Żywiec w sezonie 2018/2019.

 

Wpisowe – 200 zł (refundowane przez SLZPN)

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 7 zł (refundowane przez SLZPN)

 

 Juniorzy młodsi – B1

 

 1. W zawodach mistrzowskich Ligi Juniorów Młodszych mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2002 i 2003 oraz zawodnicy urodzeniu po 31 grudnia 2003 r. posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalająca na grę w tej grupie juniorów.
 2. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut gry z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema częściami gry. Czas trwania przerwy nie może przekroczyć 15 minut.
 3. W czasie trwania spotkania każda drużyna może wymienić do siedmiu zawodników (w tym bramkarza) bez prawa ich powrotu do gry. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 4. Zawodnik, który w czasie zawodów ligi B1 otrzyma upomnienie żółtą kartką zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:
 5. po czwartym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji
 6. po ósmym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji
 7. po dwunastym napomnieniu żółtą kartką – dwa mecze dyskwalifikacji
 8. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym, dwudziestym itd.) – dwa mecze dyskwalifikacji.
 9. Żółte kartki po rundzie jesiennej zostają anulowane (dotyczy rozgrywek, w których są awanse i spadki po rundzie jesiennej), natomiast kary dyskwalifikacji wymierzone ilością meczów przechodzą na rundę wiosenną.
 10. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 11. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 90-105 m x 60-68 m.
 12. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach
 13. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Juniorów Młodszych IV ligi sędziuje 1 sędzia.

 

Szczegółowe zasady rozgrywek IV liga – Podokręg Tychy

 

Rozgrywki grupowe. Rozgrywki prowadzone w systemie 1 runda.

Runda jesienna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi – grupa 5 Bielsko Biała – Tychy. W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce.

 

Runda wiosenna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi – grupa 5 Bielsko Biała – Tychy. W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce.

 

Wpisowe – 200 zł (refundowane przez SLZPN)

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 7 zł (refundowane przez SLZPN)

 

Tramkarze starsi – C1

 

 1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Trampkarzy mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2004 i 2005, dziewczęta urodzone w latach 2003 – 2005  oraz zawodnicy urodzeni po 31 grudnia 2005 r. posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie  zezwalająca na grę w tej grupie rozgrywek.
 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach.
 3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut  z obowiązkową 15-minutową przerwą pomiędzy obiema częściami gry.
 4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
 5. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 90-105 m x 55-68 m.
 6. Wymiary bramek wynoszą: 7,32 m x 2,44 m.
 7. Drużyny grają w 11 osobowych składach. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne.
 8. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 9. Obuwie miękkie – tzw. lanki. (zakaz gry we wkrętach i mixach).
 10. Ochraniacze: obowiązkowe.
 11. Obowiązuje przepis o spalonym.
 12. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara).
 13. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 14. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Trampkarzy sędziuje 1 sędzia.

 

 

Szczegółowe zasady rozgrywek – IV liga – Podokręg Tychy

 

Rozgrywki grupowe. Rozgrywki prowadzone w systemie 1 runda, następnie dodatkowe rozgrywki w formule mecz i rewanż.

 

Runda jesienna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi- grupa 5 Bielsko Biała – Tychy. W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce.

 

Runda wiosenna:  Bez awansów.

Wpisowe – 100  zł (refundowane przez SLZPN)

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 4 zł (refundowane przez SLZPN)

 

 

Trampkarze młodsi – C2

 1. W zawodach o mistrzostwo Ligi  Trampkarzy  mogą brać  udział  zawodnicy urodzeni w latach 2005  i 2006, dziewczęta urodzone w latach 2004 – 2006  oraz zawodnicy urodzeni po 31 grudnia 2006 r. posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie  zezwalająca na grę w tej grupie rozgrywek.
 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach.
 3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut  z obowiązkową 15-minutową przerwą pomiędzy obiema częściami gry.
 4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
 5. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 90-105 m x 55-68 m.
 6. Wymiary bramek wynoszą: 7,32 m x 2,44 m.
 7. Drużyny grają w 11 osobowych składach. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne.
 8. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 9. Obuwie miękkie – tzw. lanki. (zakaz gry we wkrętach i mixach).
 10. Ochraniacze: obowiązkowe.
 11. Obowiązuje przepis o spalonym.
 12. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara).
 13. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 14. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Trampkarzy sędziuje 1 sędzia.

 

Szczegółowe zasady rozgrywek – IV liga  Podokręg Tychy

Rozgrywki grupowe. System rozgrywek, podział grup w zależności od liczby zgłoszeń.

 

Runda jesienna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi – grupa 5 Bielsko Biała – Tychy. W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce.

 

Runda wiosenna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi – grupa 5 Bielsko Biała – Tychy. W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce.

 

Wpisowe – 100 zł (refundowane przez SLZPN)

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 4 zł (refundowane przez SLZPN)

 

Młodziki – D1

 1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Młodzików mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2006 – 2007, dziewczęta urodzone w latach 2005 – 2007 oraz zawodnicy urodzeni po 31 grudnia 2007 posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie młodzików.
 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach.
 3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 30 minut  z obowiązkową 10-minutową przerwą pomiędzy obiema częściami gry.
 4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.
 5. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 70-75 m x 55-68 m
 6. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2 m ustawione na szesnastce.
 7. Pole karne wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 9 m na zewnątrz od słupków bramkowych (prostokąt 18,32 m x 9 m).
 8. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m.
 9. Rzut rożny: przepisy gry w piłkę nożną PZPN (punkt środkowy pomiędzy linią boczną, a linią pola karnego – ok. 26 m).
 10. Zawody będą przeprowadzone w dziewięcioosobowych składach (8 + 1 bramkarz) na boisku z zaznaczeniem w sprawozdaniu znakiem X zawodników z podstawowego składu. Pozostali zawodnicy wpisani do sprawozdania są zawodnikami rezerwowymi, nie więcej jednak jak 18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 11. Obowiązuje przepis o spalonym.
 12. Obuwie miękkie – tzw. lanki. (zakaz gry we wkrętach i mixach).
 13. Linie: dopuszczalne stożki.
 14. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara).
 15. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 16. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Młodzików sędziuje 1 sędzia.
 17. Od 1 kwietnia 2019 r. dopuszcza się prowadzenie meczów w lidze młodzika przez sędziego klubowego zatwierdzonego przez zarząd Podokręgu.

 

Szczegółowe zasady rozgrywek IV liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki grupowe. System rozgrywek, podział grup w zależności od liczby zgłoszeń.

 

Runda jesienna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi – grupa 5 Bielsko Biała – Tychy. W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce.

 

Runda wiosenna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi – grupa 5 Bielsko Biała – Tychy. W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce.

 

Wpisowe – 50 zł (refundowane przez SLZPN)

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 2 zł (refundowane przez SLZPN)

 

Młodziki – D2

 1. W zawodach o mistrzostwo Ligi Młodzików mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2007 – 2008, dziewczęta urodzone w latach 2006 – 2008 oraz zawodnicy urodzeni po 31 grudnia 2008 posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie młodzików.
 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach
 3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 30 minut  z obowiązkową 10-minutową przerwą pomiędzy obiema częściami gry.
 4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.
 5. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 70-75 m x 55-68 m
 6. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2 m ustawione na szesnastce.
 7. Pole karne wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 9 m na zewnątrz od słupków bramkowych (prostokąt 18,32 m x 9 m).
 8. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m.
 9. Rzut rożny: przepisy gry w piłkę nożną PZPN (punkt środkowy pomiędzy linią boczną, a linią pola karnego – ok. 26 m).
 10. Zawody będą przeprowadzone w dziewięcioosobowych składach (8 + 1 bramkarz) na boisku z zaznaczeniem w sprawozdaniu znakiem X zawodników z podstawowego składu. Pozostali zawodnicy wpisani do sprawozdania są zawodnikami rezerwowymi, nie więcej jednak jak 18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 11. Obowiązuje przepis o spalonym.
 12. Obuwie miękkie – tzw. lanki. (zakaz gry we wkrętach i mixach).
 13. Linie: dopuszczalne stożki.
 14. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara).
 15. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 16. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Młodzików sędziuje 1 sędzia.
 17. Od 1 kwietnia 2019 r. dopuszcza się prowadzenie meczów w lidze młodzika przez sędziego klubowego zatwierdzonego przez zarząd Podokręgu.

 

 

Szczegółowe zasady rozgrywek IV liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki grupowe. System rozgrywek, podział grup w zależności od liczby zgłoszeń.

 

Runda jesienna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi – grupa 5 Bielsko Biała – Tychy. W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce.

 

Runda wiosenna:

Pierwsze miejsce w grupie – awans do III ligi – grupa 5 Bielsko Biała – Tychy. W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce.

 

Wpisowe – 50 zł (refundowane przez SLZPN)

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 2 zł (refundowane przez SLZPN)

 

 

      Orlik – E1 – liga

 1. Rozgrywki prowadzone w formie ligi.
 2. W rozgrywkach orlików mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2008 – 2009, dziewczęta urodzone w latach 2007-2009 oraz zawodnicy urodzeni po 31 grudnia 2009 posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie orlików.
 3. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach poprzez system
 4. Czas gry : 4 x 15 minut jedna czwarta boiska pełnowymiarowego o nawierzchni trawiastej lub sztucznej lub boisko typu Orlik.
 5. Zalecane wymiary to: 50-56 m x 26-30 m.
 6. Bramki: 5 x 2 m.
 7. Piłka: nr 4 lub nr 3 ewentualnie piłka siatkowa
 8. Zmiany: powrotne.
 9. Pole karne: 15 m x 9 m.
 10. Rzut karny: 9 metrów.
 11. Rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
 12. Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.
 13. Rzut z rogu: przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
 14. Wznowienie gry przez bramkarza: do połowy boiska.
 15. Auty: wprowadzenie piłki nogą,nie można zdobyć bramki bezpośrednio, odległość przeciwnika 3 m
 16. Rzut od bramki: do połowy boiska.
 17. Spalony: nie obowiązuje.
 18. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
 19. Linie: dopuszczalne stożki.
 20. Ochraniacze: obowiązkowe.
 21. Zawody będą przeprowadzone w siedmioosobowych składach (6 + 1 bramkarz) na boisku z zaznaczeniem w sprawozdaniu znakiem X zawodników z podstawowego składu. Pozostali zawodnicy wpisani do sprawozdania są zawodnikami rezerwowymi, nie więcej jednak jak 18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 22. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara) – zawodnik kończy grę, zespół gra w komplecie.
 23. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 24. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze sędziuje 1 sędzia.
 25. Od 1 kwietnia 2019 r. dopuszcza się prowadzenie meczów w lidze orlika przez sędziego klubowego zatwierdzonego przez zarząd Podokręgu.

 

Szczegółowe zasady rozgrywek IV liga – Podokręg Tychy

 

Rozgrywki grupowe z podziałem terytorialnym w formie ligi lub turniejów.

Runda jesienna:

Podział grup na grupę mistrzowską i terytorialne. Z grup terytorialnych mistrzowie awansują do grupy mistrzowskiej rozgrywek wiosennych Podokręgu Tychy. Z grupy mistrzowskiej najsłabsze drużyny spadają do lig terytorialnych.

 

Runda wiosenna:

Grupa mistrzowska – pierwsze miejsce uzyskuje tytuł mistrza Podokręgu Tychy.  Drużyny, które zajęły miejsca czołowe miejsca uzyskują prawo awansu do eliminacji rozgrywek D2 w sezonie jesień 2019/2020.

 

Wpisowe – 50 zł. (refundowane przez SLZPN)

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 2 zł (refundowane przez SLZPN)

 

      Orlik – E2 – liga

 1. Rozgrywki prowadzone w formie ligi.
 2. W rozgrywkach orlików mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2009 – 2010, dziewczęta urodzone w latach 2008-2010 oraz zawodnicy urodzeni po 31 grudnia 2010 posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie orlików.
 3. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach poprzez system
 4. Czas gry : 4 x 15 minut jedna czwarta boiska pełnowymiarowego o nawierzchni trawiastej lub sztucznej lub boisko typu Orlik.
 5. Zalecane wymiary to: 50-56 m x 26-30 m.
 6. Bramki: 5 x 2 m.
 7. Piłka: nr 4 lub nr 3 ewentualnie piłka siatkowa
 8. Zmiany: powrotne.
 9. Pole karne: 15 m x 9 m.
 10. Rzut karny: 9 metrów.
 11. Rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
 12. Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.
 13. Rzut z rogu: przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
 14. Wznowienie gry przez bramkarza: do połowy boiska.
 15. Auty: wprowadzenie piłki nogą,nie można zdobyć bramki bezpośrednio, odległość przeciwnika 3 m
 16. Rzut od bramki: do połowy boiska.
 17. Spalony: nie obowiązuje.
 18. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
 19. Linie: dopuszczalne stożki.
 20. Ochraniacze: obowiązkowe.
 21. Zawody będą przeprowadzone w siedmioosobowych składach (6 + 1 bramkarz) na boisku z zaznaczeniem w sprawozdaniu znakiem X zawodników z podstawowego składu. Pozostali zawodnicy wpisani do sprawozdania są zawodnikami rezerwowymi, nie więcej jednak jak 18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 22. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara) – zawodnik kończy grę, zespół gra w komplecie.
 23. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 24. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze sędziuje 1 sędzia.
 25. Od 1 kwietnia 2019 r. dopuszcza się prowadzenie meczów w lidze orlika przez sędziego klubowego zatwierdzonego przez zarząd Podokręgu.

 

Szczegółowe zasady rozgrywek IV liga – Podokręg Tychy

 

Rozgrywki grupowe z podziałem terytorialnym w formie ligi lub turniejów.

 

Runda jesienna:

Podział grup terytorialnie w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

 

Runda wiosenna:

Podział grup terytorialnie w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

 

Wpisowe – 50 zł. (refundowane przez SLZPN)

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 2 zł (refundowane przez SLZPN)

                                                                  

 

Żak – F1 – turnieje

 1. W turniejach żaków mogą brać udział zawodnicy z roczników 2010 – 2011, dziewczęta urodzone w latach 2009-2011 oraz zawodnicy urodzeni po 31 grudnia 2011 posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie żaków.
 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach poprzez system
 3. Czas gry (turniej): przy udziale 3 drużyn – max 2×15 minut lub 1×20 minut; przy udziale 4 drużyn – max 2×8 minut lub 1×15 minut;
 4. Wymiary boiska: 40-46 m x 26-30 m, boisko typu Orlik (od pola karnego do pola karnego – szerokość Orlika)
 5. Bramki: wymiary 3 m x 1,55 m ewentualnie w przypadku braku dostępności możliwe bramki o wymiarach 5 x 2 m lub 3-2 m.
 6. Piłka: nr 4 lub nr 3 ewentualnie piłka siatkowa
 7. Zmiany: powrotne.
 8. Pole karne: 11 m x 7 m.
 9. Rzut karny: 7 metrów.
 10. Rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
 11. Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.
 12. Rzut z rogu: przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
 13. Wznowienie gry przez bramkarza: do połowy boiska.
 14. Auty: wprowadzenie piłki nogą, nie można zdobyć bramki bezpośrednio,

odległość przeciwnika 3 m.

 1. Rzut od bramki: do połowy boiska.
 2. Spalony: nie obowiązuje.
 3. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
 4. Linie: dopuszczalne stożki.
 5. Ochraniacze: obowiązkowe.
 6. Drużyny grają w składach 1+4, zmiany powrotne
 7. Kary indywidualne: zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty – zespół gra w komplecie.
 8. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 9. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody.

Mecze sędziuje 1 sędzia. Sędzia zobowiązany jest do przesłania wyników meczów do systemu ekstranet oraz wersji papierowej sprawozdania z turnieju stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu na adres podokregtychy@onet.eu w terminie 7 dni od daty turnieju pod rygorem nałożenia kary finansowej.

 1. Od 1 kwietnia 2019 r. dopuszcza się prowadzenie meczów w turniejach żaka przez sędziego klubowego zatwierdzonego przez zarząd Podokręgu.
 2. Po każdym meczu ze względów szkoleniowych rozgrywana jest seria rzutów karnych co zostaje odnotowane w sprawozdaniu z turnieju.

 

Wpisowe – wpisowe 50 zł. (refundowane przez SLZPN)

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 2 zł (refundowane przez SLZPN)

Szczegółowe zasady rozgrywek IV liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki grupowe z podziałem terytorialnym w formie turniejów.

 

Runda jesienna:

Rozgrywki w grupach z podziałem terytorialnym

 

Runda wiosenna:

Rozgrywki w grupach z podziałem terytorialnym

                                                                    

 

 

 

Żak – F2 – turnieje

 1. W turniejach żaków mogą brać udział zawodnicy z roczników 2011 – 2012, dziewczęta urodzone w latach 2010-2012 oraz zawodnicy urodzeni po 31 grudnia 2012 posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie żaków.
 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach poprzez system
 3. Czas gry (turniej): przy udziale 3 drużyn – max 2×15 minut lub 1×20 minut; przy udziale 4 drużyn – max 2×8 minut lub 1×15 minut;
 4. Wymiary boiska: 40-46 m x 26-30 m, boisko typu Orlik (od pola karnego do pola karnego – szerokość Orlika)
 5. Bramki: wymiary 3 m x 1,55 m ewentualnie w przypadku braku dostępności możliwe bramki o wymiarach 5 x 2 m lub 3-2 m.
 6. Piłka: nr 4 lub nr 3 ewentualnie piłka siatkowa
 7. Zmiany: powrotne.
 8. Pole karne: 11 m x 7 m.
 9. Rzut karny: 7 metrów.
 10. Rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
 11. Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.
 12. Rzut z rogu: przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
 13. Wznowienie gry przez bramkarza: do połowy boiska.
 14. Auty: wprowadzenie piłki nogą, nie można zdobyć bramki bezpośrednio,

odległość przeciwnika 3 m.

 1. Rzut od bramki: do połowy boiska.
 2. Spalony: nie obowiązuje.
 3. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
 4. Linie: dopuszczalne stożki.
 5. Ochraniacze: obowiązkowe.
 6. Drużyny grają w składach 1+4, zmiany powrotne
 7. Kary indywidualne: zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty – zespół gra w komplecie.
 8. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 9. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody.

Mecze sędziuje 1 sędzia. Sędzia zobowiązany jest do przesłania wyników meczów do systemu ekstranet oraz wersji papierowej sprawozdania z turnieju stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu na adres podokregtychy@onet.eu w terminie 7 dni od daty turnieju pod rygorem nałożenia kary finansowej.

 1. Od 1 kwietnia 2019 r. dopuszcza się prowadzenie meczów w turniejach żaka przez sędziego klubowego zatwierdzonego przez zarząd Podokręgu.
 2. Po każdym meczu ze względów szkoleniowych rozgrywana jest seria rzutów karnych co zostaje odnotowane w sprawozdaniu z turnieju.

 

Wpisowe – wpisowe 50 zł. (refundowane przez SLZPN)

Opłata rejestracyjna za zawodnika – 2 zł (refundowane przez SLZPN)

Szczegółowe zasady rozgrywek IV liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki grupowe z podziałem terytorialnym w formie turniejów.

 

Runda jesienna:

Rozgrywki w grupach z podziałem terytorialnym

 

Runda wiosenna:

Rozgrywki w grupach z podziałem terytorialnym

 

 Skrzat – G1

 

 1. W turniejach skrzatów mogą brać udział zawodnicy z roczników 2012 – 2013, dziewczęta urodzone w latach 2011-2013 oraz zawodnicy  urodzeni po 31 grudnia 2013 posiadający zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie skrzatów.
 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach.
 3. Czas gry (turniej): przy 3-4 meczach dziennie – max 2×10 minut lub 1×15 minut; przy 5-7 meczach – max 2×8 minut lub 1×12 minut; powyżej 7 meczów – max 1×12 minut.
 4. Wymiary boiska: 26-30 m x 20-22 m boisko typu Orlik (od pola karnego do linii środkowej – szerokość Orlika)
 5. Bramki: 5 x 2 m lub 3 x 2 m lub tyczki.
 6. Piłka: nr 4 lub nr 3 ewentualnie piłka siatkowa
 7. Zmiany: powrotne.
 8. Pole karne: brak
 9. Rzut karny: z połowy boiska do pustej bramki
 10. Rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
 11. Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.
 12. Rzut z rogu: nogą – dowolne rozpoczęcie gry, przeciwnik w odległości 3 m.
 13. Wznowienie gry przez bramkarza: do połowy boiska.
 14. Auty: wprowadzenie piłki nogą nie można zdobyć bramki bezpośrednio, odległość przeciwnika 3 m
 15. Rzut od bramki: bramkarz wprowadza piłkę nogą tylko do połowy
 16. Spalony: nie obowiązuje.
 17. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
 18. Linie: dopuszczalne stożki.
 19. Ochraniacze: obowiązkowe.
 20. Kary indywidualne: zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty – zespół gra w komplecie.
 21. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 22. Drużyny grają w składach: 4 bez bramkarzy, zmiany powrotne
 23. Obsadę sędziowską stanowią trenerzy lub asystenci drużyn uczestniczących w turnieju (sędziuje ten którego drużyna nie rozgrywa meczu)jednakże możliwe jest wyznaczenie sędziego przez Kolegium Sędziów za zgodą wszystkich uczestników turnieju. Koszty wówczas ponosi gospodarz turnieju.
 24. Po każdym meczu ze względów szkoleniowych rozgrywana jest seria rzutów karnych co zostaje odnotowane w sprawozdaniu z turnieju.
 25. Gospodarz turnieju ( trener ) zobowiązany jest do wypełnienia wersji elektronicznej protokołów z turniejów –oraz przesłania w formie elektronicznej na adres podokregtychy@onet.eu w terminie 7 dni od daty turnieju pod rygorem nałożenia kary finansowej.

 

Wpisowe – 50 zł. (refundowane przez SLZPN)

 

Szczegółowe zasady rozgrywek IV liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki grupowe z podziałem terytorialnym w formie turniejów.

 

 

TABELA OPŁAT PODOKRĘGU TYCHY

 

STARTOWE                                                           URAWNIENIA

 1. A klasa  650,00                                            Seniorzy – 12,00
 2. B Klasa  600,00

 

Pozostałe opłaty w sezonie 2018/2019 refundowane przez SLZPN

 

STARTOWE                                                           URAWNIENIA

 

 1. TLJ A1 200,00                                            Juniorzy –     7,00
 2. TLJ B1  200,00
 3. C1    100,00                                            TR.C1 i C2 – 4,00
 4. TR C2  100,00
 5. MŁ. D1   50,00                                            MŁ.D1 i D2, ORLIK, ŻAK – 2,00
 6. MŁ. D2    50,00
 7. ORLIK     50,00
 8. ŻAK                  50,00
 9. SKRZAT          50, 00

 

 1. ŻÓŁTE KARTKI:

3 ŻK: A – 50,00ZŁ,   B- 40,00 zł

6 ŻK: A – 80,00ZŁ,   B -60,00 zł

9 ŻK: A – 120,00ZŁ, B – 90,00 zł

 

 1. Nieusprawiedliwione niestawienie się na zawodach: klasa A – 500-1000 zł, klasa B – 300-800 zł

Pozostałe grupy juniorzy, trampkarze, młodzicy od 200 – 500 zł. Pozostałe grupy 50- 200 zł.

 1. Samowolne zejście z boiska A – 700-1400 zł, B – 600-1200 zł, juniorzy, trampkarze, młodziki 400-1000 zł, pozostałe grupy 50-100 zł.
 2. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę zawodów bez 14-dniowego wyprzedzenia – 70,00 zł.
 3. Wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego:
 4. pod obcym nazwiskiem, sfałszowaną datą urodzin – seniorzy 1000 -2000 zł, juniorzy i pozostałe drużyny 500-1000 zł.
 5. na podstawie przepisów o rozgrywkach 100-1000 zł
 6. uprawnionego do innej drużyny w tym samym klubie 20-100 zł
 7. Wycofanie drużyny w trakcie rozgrywek – seniorzy A – 700 – 1000 zł, B – 500-800 zł. , juniorzy, trampkarze, młodziki, orliki 300-900 zł, żaki 50 zł.
 8. Wycofanie drużyny przed rozgrywkami po ogłoszeniu oficjalnego terminarza rozgrywek: – seniorzy A – 200 – 500 zł, B – 200-300 zł. , juniorzy, trampkarze, młodziki, orliki 50 – 200 zł, żaki 50 zł.
 9. Brak obsługi medycznej – 100,00 zł.
 10. Brak odpowiedniej liczby porządkowych – 100-250 zł.
 11. Naruszenie przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera lub instruktora nie posiadającego ważnej licencji:
 12. w przypadku klasy A : pierwszy mecz – do 250 zł., drugi raz – do 500 zł.
 13. w przypadku pozostałych drużyn: pierwszy mecz –  do 125 zł., drugi raz – do 250 zł.
 14. Nieterminowe umieszczenie sprawozdania z zawodów przez sędziego – pierwszy raz 30,00 zł., drugi raz 60 zł itd.
 15. Niedopełnienie obowiązku właściwego przygotowania boiska, z winy którego zawody się nie odbyły: do 100 zł.
 16. Brak sprawozdania w terminie 7 dni z turnieju skrzatów – 50,00 zł.

 

Podstawą Tabeli opłat Podokręgu Tychy jest Uchwała Nr 5/18/P Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia 15.06.2018r.

 

 

 

 

 • 13

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.

Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu posiada Zarząd Podokręgu Tychy.

Regulamin obowiązuje na sezon 2018/2018 i został zatwierdzony przez zarząd Podokręgu Tychy w dniu 09.08.2018 r.

 

Załączniki:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  Z  ZAWODÓW  – żaki, skrzaty – 3 drużyny

Liga rozgrywkowa  – ……………………………………………                               Grupa rozgrywkowa – ………………………………………

Miejsce zawodów –  ………………………..             data zawodów  …………………………   o godzinie ……………………………………….

Zawody pomiędzy zespołami :

 1. …………………………………………… (gospodarz)   …………………………………..            3 ………………………………………..

Wyniki  turnieju

Mecz  – drużyna 1   …………………………… – drużyna  3 ……………………………. – wynik ………………………… Karne ……………………

Mecz  – drużyna 2   …………………………… – drużyna  3 ……………………..…….. – wynik ………………………… Karne ……………………..

Mecz  – drużyna 1  …………………………… –  drużyna  2 ……………………………  – wynik ………………………… Karne ……………………..

Rzuty karne (po 5 zawodników i następnie do wyłonienia zwycięzcy )

Potwierdzam prawidłowość danych zawodników zgłoszonych do turnieju  oraz posiadanie przez nich ważnych badań lekarskich.

 

 

W przypadku rozgrywek orlik, żak – sprawozdanie wypełnia sędzia i wyniki  wpisuje do systemu EKSTRANET

W przypadku rozgrywek skrzat – sprawozdanie wypełnia trener i przesyła do Wydziału Gier Podokręgu Tychy

Sędzia  …………………………………………………………………      z KS         …………………………..  nr kwitu ………………………..

 

PODPIS   sędziego

………………………………………………………………..

 

TRENER –  ……………………………………           NR LICENCJI  ………………………………….

 

PODPIS   trenera drużyny gospodarzy:

………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

    SPRAWOZDANIE  Z  ZAWODÓW  – żaki, skrzaty – 4 drużyny                             

Liga rozgrywkowa  – ………………………………………..                        Grupa rozgrywkowa – ………………………………………………

Miejsce zawodów –  ………………………..             data zawodów  …………………………   o godzinie ……………………………………….                            Zawody pomiędzy zespołami

1   ……………………… (gospodarz)      2  ………………………………….. 3.   ………………………………     4 ……………………………..

Wyniki  turniej                                                                                                                                                        Mecz  – drużyna 1 ………………………   drużyna  4 ……………………….…    wynik …………………………     Karne ……………………..

Mecz  – drużyna 2 ………………………  drużyna  3……………………………… wynik ………………………….   Karne ……………………..

Mecz  – drużyna 1 ……………………… drużyna  3…………………………….… wynik …………………………… Karne ……………………..

Mecz  – drużyna 2 …………………….… drużyna  4  ……………………………  wynik ………………………….… Karne ……………………..

Mecz  – drużyna 1 ……………………..… drużyna  2………………………….…  wynik …………………….……… Karne ……………………..

Mecz  – drużyna 3 …………………….    drużyna  4  ……………………………   wynik …………………….……… Karne ……………………..

Potwierdzam prawidłowość danych zawodników zgłoszonych do turnieju  oraz posiadanie przez nich ważnych badań lekarskich.

 

W przypadku rozgrywek orlik, żak – sprawozdanie wypełnia sędzia i wyniki  wpisuje do systemu EKSTRANET

W przypadku rozgrywek skrzat – sprawozdanie wypełnia trener i przesyła do Wydziału Gier Podokręgu Tychy

 

Sędzia  …………………………………………………………………      z KS         …………………………..  nr kwitu ………………………..

 

PODPIS   sędziego

………………………………………………………………..

 

TRENER –  ……………………………………           NR LICENCJI  ………………………………….

 

PODPIS   trenera drużyny gospodarzy:

………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

ŚLĄSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ – PODOKRĘG TYCHY

WYDZIAŁ GIER

 

 

 

Klub  ……………………………………………..…wnioskuje o zmianie terminu meczu:

 

 

Klasa rozgrywkowa – ……………….……..………… kolejka – ……………….…………………

 

Mecz pomiędzy …………………………………………… a …………………………………

 

odbędzie się  w dniu ………………………………………… o godz. …………………………..

 

Powodem zmiany terminu jest :

 

………………………………………………………………………………………………..

 

………………………………………………………………………………………………..

 

Gospodarz zawodów powiadomił przeciwnika o zmianie w terminarzu na piśmie (list polecony, fax, poczta elektroniczna, ekstranet ) przynajmniej 14 dni przed zawodami.

 

W przypadku gdy termin 14 dniowy nie został zachowany  drużyna przeciwna wyraziła zgodę.

( pisemne potwierdzenie wydanej zgody przez przeciwnika)

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują;

 1. a) drużyna ………………………………
 2. b) Wydział Gier Podokręgu Tychy
 3. c) Kolegium Sędziów Podokręgu Tychy

 

 

 

 

 

Wykaz zawodników posiadających zgodę rodziców i lekarza na udział w rozgrywkach w starszej kategorii wiekowej

Klub…………………………………………………………………………………………….

Klasa rozgrywkowa ……………………………………………………………………………

Imię i nazwisko zawodnika data urodzenia podpis rodzica
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Podpis lekarza wyrażającego zgodę na udział zawodników w rozgrywkach

 

………………………………………………………………………………………………………