Strzelcy MKS-u (po 30 kolejce)

18 – Kapela, Uniejewski,

16 – G.Kostrzewa,

11 – Ingram, Stworzyjan;

5 – Gadaj, Śliwa, Wróblewski,

4 – Karlik,

1 – Gorki, Michalski, Roszak, samobójcza Myalski (Unia B.St.), samobójcza Słaby (Energetyk ROW II)

Kartki MKS-u (po 30 kolejce)

czerwona:

1 – Bobla (2x żółta), Gadaj (2x żółta), Bednarek, Maciejowski

żółte:

8 – Karlik, Uniejewski

7 – Kostrzewa,

6 – Gadaj,

5 – Ingram, Sopelewski,

3 – Sz.Bobla, M.Roszak,

2 – Gorki, Kapela,

1 – Bednarek, Maciejowski, Michalski, Stworzyjan, Śliwa, Wróblewski.

Strzelcy gr. I (po 30 kolejce):

39 – Bysiec (Bełk);

21 – Ł.Brzoska (Rymer), Wójt (Dąb),

19 – Odon (Jedność),

18 – Kapela, Uniejewski (MKS Lędziny),

16 – Kostrzewa (MKS Lędziny), Więckowski (Sokół Wola)