Podczas wczorajszego (13.07.) posiedzenia zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej zapadła decyzja o zmniejszeniu liczby młodzieżowców w rozgrywkach IV ligi.

Po oficjalnym wniosku Ruchu Radzionków, złożonym na poniedziałkowym spotkaniu przedstawicieli drużyn zgłoszonych do rozgrywek IV ligi, wiceprezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Krzysztof Seweryn zapoznał członków zarządu z sugestiami klubów.

Były wśród nich głosy zarówno popierające całkowite zniesienie konieczności występów młodzieżowców, jak i opinie, że należy utrzymać limit dwóch piłkarzy do lat 21. Większość optowała jednak za zmniejszeniem liczby młodzieżowców do jednego i podobnego zdania byli członkowie zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, którzy podjęli uchwałę, iż w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach IV ligi prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej będzie obowiązywał limit jednego młodzieżowca.

za: www.slzpn.katowice.pl