W imieniu Zarządu MKS Lędziny zawiadamiamy, iż Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków MKS Lędziny za 2023 r. odbędzie się w I terminie w czwartek 13 czerwca 2024 r. o godzinie 18.00 w ORS „Centrum” przy ul. Lędzińskiej 14, w sali konferencyjnej – 4 piętro.
II termin, w razie braku kworum wyznaczono na 18.15.
Zebranie będzie miało także charakter wyborczy, w związku z koniecznością uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, a opcjonalnie – w razie pojawienia się kandydatów – i Zarządu.
Serdecznie zapraszamy Wszystkich Członków MKS Lędziny!