Zarząd Klubu MKS Lędziny informuje Członków Klubu oraz wszystkich zainteresowanych, iż Walne Zebranie Członków odbędzie się w czwartek 23 czerwca o godzinie 17.00 w siedzibie Klubu przy ul. Stadionowej 1.

Obecność obowiązkowa!