Zarząd MKS Lędziny informuje, że zostało zawarte wstępne porozumienie współpracy pomiędzy MKS Lędziny a Akademią Sportu KSB Lędziny. Na mocy porozumienia nie będą obecnie przyjmowani do klubu MKS zawodnicy z APN KSB w określonych rocznikach.

Docelowo zostanie określona dokładna granica wieku zawodników szkolonych tylko w MKS i tylko w Akademii Sportu KSB. Zgodnie z porozumieniem zawodnicy po ukończeniu określonego wieku będą automatycznie przenoszeni z Akademii Sportu KSB do MKS „Lędziny”. Również zostaną opracowane wspólne programy i systemy szkoleń dla zawodników. O szczegółach podpisanych porozumień będziemy informować na bieżąco.

Informacji osobom zainteresowanym udziela prezes Marek Demko.