Idąc ścieżka sukcesu z lat poprzednich i tym razem chcemy powalczyć zwycięski projekt w budżecie obywatelskim, dzięki któremu udało się w 2020 r. uruchomić boisko treningowe!
W tym roku celem jest złożony, tak jak i poprzednio przezMarcina Majera, projekt pod nazwą: ,,Budowa ogrodzenia oraz doposażenie boiska treningowego przy MKS Lędziny” (projekt nr 3).
Boisko na którym obecnie trenujemy bardzo dobrze spełnia potrzeby treningowe Naszego klubu, jednakże brak ogrodzenia oraz ławek rezerwowych powoduje, iż trudnym byłoby zorganizowanie meczu ,,mistrzowskiego” drużyn młodzieżowych. Drugim motywem Naszego działania jest strach przed całkowitym zniszczeniem płyty boiska przez zwierzynę leśna która już niedługo będzie szukać pożywienia dlatego tak konieczne jest ogrodzenie w/w boiska.
DLATEGO SERDECZNIE PROSIMY O GŁOSY NA PROJEKT NR 3.
Do 30 września mieszkańcy mogą głosować na wybrany projekt, który może zostać zrealizowany w przyszłym roku!

Prawo do oddania głosu na jeden wybrany projekt ma każdy mieszkaniec Lędzin, niezależnie od okręgu w którym mieszka.

Swój głos oddać można na trzy sposoby:

✅ osobiście – w wyznaczonych miejscach (w Urzędzie Miasta oraz w Szkole Podstawowej nr 4 na Goławcu),

✅ korespondencyjnie (na adres: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny),

✅ za pomocą interaktywnego formularza do głosowania.

http://www.ledziny.pl/dla-mieszkancow/budzet-obywatelski/budzet-obywatelski-2021-ankieta.html
Drugi i karty do głosowania można pobrać także w Klubie!
Przypominamy, każdy mieszkaniec Lędzin – także i niepełnoletni (reprezentowany przez rodziców), może oddać jeden głos!
Zachęcamy do głosowania!