W najbliższą sobotę (11 sierpnia) ruszają rozgrywki ligowe. MKS zainauguruje sezon w grupie I ZINA klasy okręgowej w Katowicach pojedynkiem ze Spartą (początek o godzinie 17.00). Zanim przedstawimy kadrę zespołu oraz wykaz ruchów transferowych, kilka podstawowych informacji odnośnie zasad rozgrywek.

Drużyny, które w rozgrywkach sezonu 2018/2019 zajmą 1. miejsce w każdej z grup
awansują bezpośrednio do IV ligi. W przypadku rezygnacji jednego z zespołów awans
uzyska drużyna, która zajęła 2. miejsce.

Drużyny, które w rozgrywkach sezonu 2018/2019 zajmą 16. miejsce w każdej z grup
spadają do właściwych terytorialnie Klas A.

Od sezonu 2019/2020 Klasa Okręgowa będzie składała się z 6 grup:
grupa 1: Bytom-Zabrze (16 zespołów);
grupa 2: Częstochowa-Lubliniec (16 zespołów);
grupa 3: Racibórz-Rybnik (18 zespołów);
grupa 4: Katowice-Sosnowiec (18 zespołów);
grupa 5: Bielsko-Biała-Tychy (16 zespołów);
grupa 6: Skoczów-Żywiec (16 zespołów).

W sezonie 2019/2020 Klasę Okręgową grupę Bielsko-Biała-Tychy utworzy:

a) 14 zespołów z najlepszą średnią arytmetyczną z Podokręgów Bielsko-Biała
i Tychy grających w Klasie Okręgowej w sezonie 2018/2019, które nie uzyskają
awansu do IV ligi (za wyjątkiem drużyn, które zajmą ostatnie miejsce); liczba
zespołów zostanie pomniejszona o ewentualnych spadkowiczów z IV lig
należących do Podokręgów Bielsko-Biała i Tychy;
b) mistrz Klasy A z Podokręgu Bielsko-Biała;
c) mistrz Klasy A z Podokręgu Tychy;
d) w przypadku konieczności uzupełnienia składu ligi mają zastosowanie
postanowienia Uchwały V/70 z 21.04.2015 r. Zarządu PZPN oraz Uchwały
nr 13/102 z 7.09.2006 r. Prezydium Zarządu PZPN (za wyjątkiem drużyn, które
zajmą ostatnie miejsce);
e) w przypadku dalszej konieczności uzupełnienia składu ligi:
 o jeden zespół: awansuje drużyna z 2. miejsca z Klasy A Bielsko-Biała lub
Tychy z lepszą średnią arytmetyczną;
 o dwa zespoły: awansują drużyny z 2. miejsc z Klasy A Bielsko-Biała i Tychy;
 w przypadku konieczności dalszego uzupełnienia należy postąpić analogicznie.

 

Na zakończenie przytaczamy także aktualną treść § 26 Regulaminu Ramowego rozgrywek (dokonano ważnych zmian, zwłaszcza w kontekście zasad występów zawodników w sytuacji, w której – tak jak MKS – są dwie drużyny na różnych szczeblach rozgrywek):
1. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników
do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
1) Jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze
nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego
klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym
wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji
bramkarza);
2) Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek
obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze
nieprzekraczającym połowy czasu gry;
3) Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny
swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie
dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);
4) Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych
spotkań mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (przepis ten nie dotyczy
zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych);

 

Dodajmy, że w zespole klasy okręgowej nie ma wymogu występowania określonego limitu mlodzieżowców, tj. zawodników poniżej 21 roku życia.