Zgodnie z Uchwałą Komisji ds. Nagłych z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie zmiany wieku zawodnika młodzieżowca:

I. Przyjmuje się, iż zawodnikiem – młodzieżowcem jest osoba, która w momencie rozpoczęcia rozgrywek danego sezonu piłkarskiego nie ukończyła 23 roku życia. Zachowuje on taki status do zakończenia tych rozgrywek.
II. Postanowienia ust. I stosuje się we wszystkich Regulaminach Polskiego Związku Piłki Nożnej, z wyjątkiem Regulaminu Szkoleniowych Rozgrywek Piłkarskich Młodej Ekstraklasy.

Przypomnijmy tylko, iż według regulaminu ligi okręgowej, który obowiązywał w sezonie 2008/2009 młodzieżowcem była osoba, która nie ukończyła 21 roku życia.

W każdym meczu mistrzowskim w danym zespole Klasy Okręgowej musi brać udział 2 zawodników młodzieżowych.

Za: www.slask.swietochlowice.org.pl