W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Członków MKS Lędziny, na którym dokonano (w części) wymiany władz klubu. Zmiany we władzach wymusiły m.in. ustawa o samorządzie gminnym, która nie pozwala radnym łączyć funkcji ze stanowiskiem w jednostce podległej Urzędowi Miasta, a także konieczność dostosowania składu Komisji Rewizyjnej do wymogów prawa.

W zebraniu uczestniczyli członkowie dotychczasowego Zarządu Klubu, członkowie rzeczywiści MKS-u, a także władze Miasta z Burmistrzem Wiesławem Stambrowskim na czele. W trakcie zebrania rezygnacje z pełnionych funkcji złożyli Prezes Edward Urbańczyk oraz członkowie komisji rewizyjnej Jerzy Kozłowski i Piotr Gorzeń. Burmistrz Stambrowski podziękował ustępującym władzom za zaangażowanie i pracę na rzecz MKS-u. Należy dodać, że Edward Urbańczyk – choć już w innej roli – nadal będzie wspierał klub w swojej działalności.

Najważniejszym punktem obrad był wybór nowych członków zarządu i komisji rewizyjnej, należy dodać, że wszystkie zaproponowane kandydatury uzyskały pełne poparcie głosujących. W ten sposób Prezesem Zarządu wybrano dotychczasowego wiceprezesa Roberta Żmijewskiego, a zwolnione w zarządzie w ten sposób miejsce zajął Andrzej Kostyra (przedstawiciel FRSKFiT). W zarządzie pozostali dotychczasowi członkowie Tomasz Chwistek, Marek Bromboszcz i Ryszard Piechutta.

Komisję rewizyjną stanowić będą: Stefan Stachoń (dotychczas członek komisji rewizyjnej),  Piotr Buchta (Prezes PGK „Partner”) i Marcin Podleśny, którzy wkrótce ze swojego grona dokonają wyboru przewodniczącego.

Dalszą część spotkania wypełniła dyskusja poświęcona m.in. planom budowy boisk (typu Orlik) w Lędzinach (o nich obszernie mówił Burmistrz Stambrowski), a także tak potrzebnego boiska treningowego. Wiele wskazuje na to, że jeszcze w tym roku ruszy budowa boiska koło SP nr 1 (w docelowym planie powinny się znaleźć dwa boiska w tym miejscu), a następne w kolejce pozostają Goławiec i Hołdunów (przy Gimnazjum nr 2).