Artykuły pochodzą z comiesięcznego Biuletynu Informacyjnego Lędziny „Lędziny-teraz”, ukazującego się w Lędzinach, tygodnika „Echo”, a także „Nowych Lędzin Teraz” .