Nr rachunku bankowego Klubu: 73 1050 1399 1000 0022 0166 3545
(odbiorca Miejski Klub Sportowy „Lędziny”, ul. Stadionowa 1, 43-140 Lędziny).
NIP: 646-23-32-053
 

Składka 40 zł/mc przelewem na konto nr rachunku 73 1050 1399 1000 0022 0166 3545 (wyjątkowo);

bądź za pośrednictwem portalu mojaplatnosc.pl (rejestracja obowiązkowa)

tytuł: grupa_nazwisko_mm_rr np: żaki_kowalski_02_2016

Wkrótce do pobrania znajdą się tu wszelkie dokumenty dotyczące zgłoszenia, występów, udziału w treningach zawodników MKS

Deklaracja członkowska