Dokumenty do pobrania:

 

Deklaracja członkowska

 

(z serwera zewnętrznego)

 

 Nr rachunku bankowego Klubu: 73 1050 1399 1000 0022 0166 3545
(odbiorca Miejski Klub Sportowy „Lędziny”, ul. Stadionowa 1, 43-140 Lędziny).
NIP: 646-23-32-053
 

Składka 60 zł/mc przelewem na konto nr rachunku 73 1050 1399 1000 0022 0166 3545

tytuł: grupa_nazwisko_mm_rr np: żaki_kowalski miesiąc rok