Nabór prowadzony jest stale!

 

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu:

Trener koordynator d/s grup młodzieżowych: Marcin Majer, tel.505-891-657.

Składka 60 zł/mc (od dnia 01.04.2022 r.) przelewem na konto nr rachunku 73 1050 1399 1000 0022 0166 3545;

tytuł: grupa_nazwisko_mm_rr np: żaki_kowalski_02_2016