Nabór prowadzony jest stale!

 

 

 

Składka 80 zł/mc (od dnia 01.08.2024 r.) przelewem na konto nr rachunku 73 1050 1399 1000 0022 0166 3545;

tytuł: grupa_nazwisko_mm_rr np: żaki_kowalski_02_2016