Załącznik

do Regulamin Ramowego rozgrywek w piłce nożnej w sezonie 2020/2021

(zasady rozgrywek, awanse i spadki, kary) – z dnia 05.08.2020 r.

§ 1

KLASA „A”

 1. W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy A w Podokręgu Tychy bierze udział 15 drużyn w systemie jesień – wiosna. System rozgrywek mecz i rewanż.

 2. Drużyna które w klasie A zajmie I miejsce w tabeli awansuje do Ligi Okręgowej Bielsko-Tychy.

 3. Drużyna, które po zakończeniu sezonu 2020/2021 zajmie ostatnie 15 miejsce spada do klasy B.

Liczba drużyn objętych spadkiem z Klasy A może ulec zwiększeniu o liczbę drużyn spadających z lig okręgowych.

 1. W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Wydział Gier Podokręgu Tychy.

 1. Opłaty i kary:

3 żółta kartka – kara pieniężna 50 zł

6 żółta kartka – kara pieniężna 80 zł

9 żółta kartka – kara pieniężna 120 zł

4 żółta kartka – 1 mecz dyskwalifikacji

8 żółta kartka – 1 mecz dyskwalifikacji

12 żółta kartka – 1 mecz dyskwalifikacji

Przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu – 2 mecze dyskwalifikacji

§ 2

KLASA B

 1. W rozgrywkach o mistrzostwo Klasy B w Podokręgu Tychy biorą udział wszystkie drużyny, które dokonały formalnego zgłoszenia do rozgrywek.

 2. Drużyna, które w klasie B zajmie I miejsce w tabeli awansuje do klasy A. W przypadku , gdy liczba zespołów w klasie A będzie mniejsza niż 16 z klasy B awansuje drużyna która zajmie 2 miejsce.

W sprawach nieopisanych decyzję podejmie Komisja d.s. rozgrywek Podokręgu Tychy.

 1. Opłaty i kary:

3 żółta kartka – kara pieniężna 40 zł

6 żółta kartka – kara pieniężna 60 zł

9 żółta kartka – kara pieniężna 90 zł

4 żółta kartka – 1 mecz dyskwalifikacji

8 żółta kartka – 1 mecz dyskwalifikacji

12 żółta kartka – 1 mecz dyskwalifikacji

Przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu – 2 mecze dyskwalifikacji

§ 3

Juniorzy starsi – A1

 1. W zawodach mistrzowskich Ligi Juniorów mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2002, 2003, 2004, 2005 i 2006, 2007 z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończone 16 lat muszą posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie juniorów.

 2. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema częściami gry. Czas trwania przerwy nie może przekroczyć 15 minut.

 3. Drużyny grają w 11 osobowych składach. W czasie trwania spotkania każda drużyna może wymienić do siedmiu zawodników (w tym bramkarza) bez prawa ich powrotu do gry. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.

 4. Zawodnik, który w czasie zawodów ligi A1 otrzyma upomnienie żółtą kartką zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:

 1. po czwartym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji

 2. po ósmym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji

 3. po dwunastym napomnieniu żółtą kartką – dwa mecze dyskwalifikacji

 4. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym, dwudziestym itd.) – dwa mecze dyskwalifikacji.

 5. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 1. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 90-105 m x 60-68 m.

 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach

 3. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Juniorów sędziuje 1 sędzia.

Szczegółowe zasady rozgrywek określa załącznik nr 1 do rozgrywek młodzieżowych.

Podokręg Tychy – III liga

Rozgrywki grupowe.

Mistrz III ligi Podokręgu Tychy po sezonie 2020/2021 uzyskuje prawo do gry w meczu barażowym o awans do II ligi południowej juniorów pomiędzy zwycięzcami Podokręgów Bielsko-Biała -Tychy na sezon 2021/2022. Gospodarz meczu barażowego zostanie wyłoniony w wyniku losowania w siedzibie organu prowadzącego rozgrywki II ligi.

§ 4

Juniorzy młodsi – B1

IV liga – zgodnie z unifikacją PZPN

 1. W zawodach mistrzowskich Ligi Juniorów mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2004, 2005, 2006 2007, z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończone 14 lat muszą posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie juniorów.

 2. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut gry z obowiązkową przerwą pomiędzy obiema częściami gry. Czas trwania przerwy nie może przekroczyć 15 minut.

 3. W czasie trwania spotkania każda drużyna może wymienić do siedmiu zawodników (w tym bramkarza) bez prawa ich powrotu do gry. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.

 4. Zawodnik, który w czasie zawodów ligi B1 otrzyma upomnienie żółtą kartką zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:

 1. po czwartym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji

 2. po ósmym napomnieniu żółtą kartką – jeden mecz dyskwalifikacji

 3. po dwunastym napomnieniu żółtą kartką – dwa mecze dyskwalifikacji

 4. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu żółtą kartką (szesnastym, dwudziestym itd.) – dwa mecze dyskwalifikacji.

 1. Żółte kartki po rundzie jesiennej zostają anulowane (dotyczy rozgrywek, w których są awanse i spadki po rundzie jesiennej), natomiast kary dyskwalifikacji wymierzone ilością meczów przechodzą na rundę wiosenną.
 2. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe
 1. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 90-105 m x 60-68 m.

 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach

 3. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Juniorów Młodszych IV ligi sędziuje 1 sędzia.

V liga – poza unifikacją PZPN- wytyczne

System rozgrywek turnieje każdy z każdym.

  1. Czas trwania meczu 2×20 minut

  2. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2m.

  3. Drużyny grają w 6 osobowych składach. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne.

  4. Wymiary boiska –. Zaleca się rozgrywanie meczy na boisku „od szesnastki do szesnastki” z bramkami ustawionymi na linii wyznaczającej pole bramkowe. Dopuszcza się boiska rozmieszczone na połowie boiska (bramki na liniach bocznych boiska) w przypadku boisk o szerokości minimum 65 metrów. Linie boczne wyznaczone przez linię środkową boiska i linię wyznaczającą pole bramkowe.

  5. Pole karne wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 9 m na zewnątrz od słupków bramkowych (prostokąt 18,32 m x 9 m).

  6. Rzut karny wykonuje się z odległości 11 m.

  7. Rzut rożny: z linii bocznej boiska

Szczegółowe zasady rozgrywek określa załącznik nr 1 do rozgrywek młodzieżowych.

Zasady rozgrywek IV liga – Podokręg Tychy

W związku z epidemią koronawirusa oraz nagłym przerwaniem rozgrywek awans uzyska drużyna posiadający najlepszy bilans punktowy i bramkowy na dzień zakończenia rozgrywek.

Rozgrywki grupowe. Rozgrywki prowadzone w systemie 1 runda. W przypadku większej liczby grup rozgrywkowych dopuszcza się organizację barażu, celem wyłonienia mistrza Podokręgu.

Runda jesienna:

Mistrz Podokręgu Tychy – awans do III ligi – grupa 5 Bielsko Biała – Tychy.

W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce lub kolejne.

Runda wiosenna:

Mistrz Podokręgu Tychy – awans do III ligi – grupa 5 Bielsko Biała – Tychy. W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce lub kolejne.

Zasady rozgrywek V liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki prowadzone w systemie ekstranet celem popularyzacji piłki nożnej. Bez awansów i spadków. Runda jesienna turnieje z udziałem 3 drużyn.

§ 5

Trampkarze starsi – C1

IV liga – zgodnie z unifikacją PZPN

 1. W zawodach mistrzowskich trampkarzy mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2006, 2007, 2008, 2009 z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończone 12 lat muszą posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie. Dopuszcza się do gry dziewczęta urodzone w latach 2005-2007.

 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach.

 3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut z obowiązkową 15-minutową przerwą pomiędzy obiema częściami gry.

 4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.

 5. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 90-105 m x 55-68 m.

 6. Wymiary bramek wynoszą: 7,32 m x 2,44 m.

 7. Drużyny grają w 11 osobowych składach. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne.

 8. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.

 9. Obuwie miękkie – tzw. lanki. (zakaz gry we wkrętach i mixach).

 10. Ochraniacze: obowiązkowe.

 11. Obowiązuje przepis o spalonym.

 12. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara).

 13. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

 14. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Trampkarzy sędziuje 1 sędzia.

V liga – poza unifikacją PZPN- wytyczne

System rozgrywek – liga

    1. Czas trwania meczu 4×18 minut

    2. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2m.

    3. Drużyny grają w 6 osobowych składach. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne.

    4. Wymiary boiska –. Zaleca się boiska rozmieszczone na połowie boiska (bramki na liniach bocznych boiska). Linie boczne wyznaczone przez linię środkową boiska i linię wyznaczającą pole bramkowe.

    5. Pole karne wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 9 m na zewnątrz od słupków bramkowych (prostokąt 18,32 m x 9 m).

    6. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m.

    7. Rzut rożny: z linii bocznej boiska

Szczegółowe zasady rozgrywek określa załącznik nr 1 do rozgrywek młodzieżowych.

Zasady rozgrywek – IV liga – Podokręg Tychy

W związku z epidemią koronawirusa oraz nagłym przerwaniem rozgrywek awans uzyska drużyna posiadający najlepszy bilans punktowy i bramkowy na dzień zakończenia rozgrywek.

Rozgrywki grupowe. Rozgrywki w systemie 1 runda, następnie dodatkowe rozgrywki w formule mecz i rewanż.

Runda jesienna:

Mistrz Podokręgu Tychy – awans do III ligi- grupa 5 Bielsko Biała – Tychy. W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce.

Runda wiosenna: Bez awansów.

Zasady rozgrywek V liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki prowadzone w systemie ekstranet celem popularyzacji piłki nożnej. Bez awansów i spadków. System rozgrywek liga.

§ 6

Trampkarze młodsi – C2

IV liga – zgodnie z unifikacją PZPN

1. W zawodach mistrzowskich trampkarzy mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2007, 2008, 2009, 2010 z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończone 11 lat muszą posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie. Dopuszcza się do gry dziewczęta urodzone w latach 2006-2008.

2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach.

3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 minut z obowiązkową 15-minutową przerwą pomiędzy obiema częściami gry.

4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.

5. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 90-105 m x 55-68 m.

6. Wymiary bramek wynoszą: 7,32 m x 2,44 m.

7. Drużyny grają w 11 osobowych składach. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne.

 1. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.

 2. Obuwie miękkie – tzw. lanki. (zakaz gry we wkrętach i mixach).

 3. Ochraniacze: obowiązkowe.

 4. Obowiązuje przepis o spalonym.

 5. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara).

 6. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

 7. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Trampkarzy sędziuje 1 sędzia.

V liga – poza unifikacją PZPN- wytyczne

System rozgrywek – liga

    1. Czas trwania meczu 4×18 minut

    2. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2m.

    3. Drużyny grają w 6 osobowych składach. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne.

    4. Wymiary boiska –. Zaleca się boiska rozmieszczone na połowie boiska (bramki na liniach bocznych boiska). Linie boczne wyznaczone przez linię środkową boiska i linię wyznaczającą pole bramkowe.

    5. Pole karne wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 9 m na zewnątrz od słupków bramkowych (prostokąt 18,32 m x 9 m).

    6. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m.

    7. Rzut rożny: z linii bocznej boiska

Szczegółowe zasady rozgrywek określa załącznik nr 1 do rozgrywek młodzieżowych.

W związku z epidemią koronawirusa oraz nagłym przerwaniem rozgrywek awans uzyska drużyna posiadający najlepszy bilans punktowy i bramkowy na dzień zakończenia rozgrywek.

Zasady rozgrywek IV liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki grupowe. Rozgrywki prowadzone w systemie 1 runda. W przypadku większej liczby grup rozgrywkowych dopuszcza się organizację barażu, celem wyłonienia mistrza Podokręgu.

Runda jesienna:

Mistrz Podokręgu Tychy – awans do III ligi – grupa 5 Bielsko Biała – Tychy.

W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce lub kolejne.

Runda wiosenna:

Mistrz Podokręgu Tychy – awans do III ligi – grupa 5 Bielsko Biała – Tychy. W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce lub kolejne.

Zasady rozgrywek V liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki prowadzone w systemie ekstranet celem popularyzacji piłki nożnej. Bez awansów i spadków. System rozgrywek liga.

§ 7

Młodziki – D1

IV liga – zgodnie z unifikacją PZPN

 1. W zawodach mistrzowskich młodzików mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2008, 2009, 2010, 2011 z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończone 10 lat muszą posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie. Dopuszcza się do gry dziewczęta urodzone w latach 2007-2009.

 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach.

 3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 30 minut z obowiązkową 10-minutową przerwą pomiędzy obiema częściami gry.

 4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.

 5. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 70-75 m x 48-52 m

 6. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2 m ustawione na szesnastce.

 7. Pole karne wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 9 m na zewnątrz od słupków bramkowych (prostokąt 18,32 m x 9 m).

 8. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m.

 9. Rzut rożny: przepisy gry w piłkę nożną PZPN (punkt środkowy pomiędzy linią boczną, a linią pola karnego – ok. 26 m).

 10. Zawody będą przeprowadzone w dziewięcioosobowych składach (8 + 1 bramkarz) na boisku z zaznaczeniem w sprawozdaniu znakiem X zawodników z podstawowego składu. Pozostali zawodnicy wpisani do sprawozdania są zawodnikami rezerwowymi, nie więcej jednak jak 18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.

 11. Obowiązuje przepis o spalonym.

 12. Obuwie miękkie – tzw. lanki. (zakaz gry we wkrętach i mixach).

 13. Linie: dopuszczalne stożki.

 14. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara).

 15. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

 16. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Młodzików sędziuje 1 sędzia. Dopuszcza się prowadzenie meczów w lidze młodzika przez sędziego klubowego zatwierdzonego przez zarząd Podokręgu.

V liga – poza unifikacją PZPN- wytyczne

System rozgrywek – liga

 1. Czas trwania meczu 4×16 minut

 2. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2m.

 3. Drużyny grają w 7 osobowych składach. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne.

 1. Wymiary boiska –. Zaleca się boiska rozmieszczone na połowie boiska (bramki na liniach bocznych boiska). Linie boczne wyznaczone przez linię środkową boiska i linię wyznaczającą pole bramkowe.

 2. Pole karne wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 9 m na zewnątrz od słupków bramkowych (prostokąt 18,32 m x 9 m).

 3. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m.

 4. Rzut rożny: punkt środkowy pomiędzy linią boczną, a linią pola karnego – ok. 26 m..

Szczegółowe zasady rozgrywek określa załącznik nr 1 do rozgrywek młodzieżowych.

W związku z epidemią koronawirusa oraz nagłym przerwaniem rozgrywek awans uzyska drużyna posiadający najlepszy bilans punktowy i bramkowy na dzień zakończenia rozgrywek.

Szczegółowe zasady rozgrywek IV liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki grupowe. Rozgrywki prowadzone w systemie 1 runda. W przypadku większej liczby grup rozgrywkowych dopuszcza się organizację barażu, celem wyłonienia mistrza Podokręgu.

Runda jesienna:

Mistrz Podokręgu Tychy – awans do III ligi – grupa 5 Bielsko Biała – Tychy.

W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce lub kolejne.

Runda wiosenna:

Mistrz Podokręgu Tychy – awans do III ligi – grupa 5 Bielsko Biała – Tychy. W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce lub kolejne.

Zasady rozgrywek V liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki prowadzone w systemie ekstranet celem popularyzacji piłki nożnej. Bez awansów i spadków. System rozgrywek liga.

§ 8

Młodziki – D2

IV liga – zgodnie z unifikacją PZPN

 1. W zawodach mistrzowskich młodzików mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2009, 2010, 2011, 2012, z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończone 9 lat muszą posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie. Dopuszcza się do gry dziewczęta urodzone w latach 2008-2010.

 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach.

 3. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 30 minut z obowiązkową 10-minutową przerwą pomiędzy obiema częściami gry.

 4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.

 5. Zawody mogą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub o nawierzchni sztucznej o zalecanych wymiarach 70-75 m x 48-52 m

 6. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2 m ustawione na szesnastce.

 7. Pole karne wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 9 m na zewnątrz od słupków bramkowych (prostokąt 18,32 m x 9 m).

 8. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m.

 9. Rzut rożny: przepisy gry w piłkę nożną PZPN (punkt środkowy pomiędzy linią boczną, a linią pola karnego – ok. 26 m).

 10. Zawody będą przeprowadzone w dziewięcioosobowych składach (8 + 1 bramkarz) na boisku z zaznaczeniem w sprawozdaniu znakiem X zawodników z podstawowego składu. Pozostali zawodnicy wpisani do sprawozdania są zawodnikami rezerwowymi, nie więcej jednak jak 18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.

 11. Obowiązuje przepis o spalonym.

 1. Obuwie miękkie – tzw. lanki. (zakaz gry we wkrętach i mixach).

 2. Linie: dopuszczalne stożki.

 3. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara).

 4. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.

 5. Obsadę sędziowską dokonuje kolegium Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze Ligi Młodzików sędziuje 1 sędzia. Dopuszcza się prowadzenie meczów w lidze młodzika przez sędziego klubowego zatwierdzonego przez zarząd Podokręgu.

V liga – poza unifikacją PZPN- wytyczne

System rozgrywek – liga

 1. Czas trwania meczu 4×16 minut

 2. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2m.

 3. Drużyny grają w 7 osobowych składach. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne.

 4. Wymiary boiska –. Zaleca się boiska rozmieszczone na połowie boiska (bramki na liniach bocznych boiska). Linie boczne wyznaczone przez linię środkową boiska i linię wyznaczającą pole bramkowe.

 5. Pole karne wyznacza się w odległości 9 m od linii bramkowej i po 9 m na zewnątrz od słupków bramkowych (prostokąt 18,32 m x 9 m).

 6. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m.

 7. Rzut rożny: punkt środkowy pomiędzy linią boczną, a linią pola karnego – ok. 26 m..

Szczegółowe zasady rozgrywek określa załącznik nr 1 do rozgrywek młodzieżowych.

Szczegółowe zasady rozgrywek IV liga – Podokręg Tychy

W związku z epidemią koronawirusa oraz nagłym przerwaniem rozgrywek awans uzyska drużyna posiadający najlepszy bilans punktowy i bramkowy na dzień zakończenia rozgrywek.

Rozgrywki grupowe. Rozgrywki prowadzone w systemie 1 runda. W przypadku większej liczby grup rozgrywkowych dopuszcza się organizację barażu, celem wyłonienia mistrza Podokręgu.

Runda jesienna:

Mistrz Podokręgu Tychy – awans do III ligi – grupa 5 Bielsko Biała – Tychy.

W zależności od awansów, drużyna która zajęła 2 miejsce może uzyskać prawo awansu do III ligi.

Runda wiosenna:

Mistrz Podokręgu Tychy – awans do III ligi – grupa 5 Bielsko Biała – Tychy. W przypadku rezygnacji prawo awansu otrzymuje drużyna, która zajęła 2 miejsce lub kolejne.

Zasady rozgrywek V liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki prowadzone w systemie ekstranet celem popularyzacji piłki nożnej. Bez awansów i spadków. System rozgrywek liga.

§ 9

Orlik – E1 – liga

IV liga – zgodnie z unifikacją PZPN

 1. Rozgrywki prowadzone w formie ligi.

 2. W zawodach mistrzowskich orlików mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2010, 2011, 2012 i 2010, z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończone 8 lat muszą posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie. Dopuszcza się do gry dziewczęta urodzone w latach 2009-2011.

 3. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach poprzez system Ekstranet.

 4. Czas gry : 4 x 15 minut jedna czwarta boiska pełnowymiarowego o nawierzchni trawiastej lub sztucznej lub boisko typu Orlik.

 1. Zalecane wymiary to: 50-56 m x 26-30 m.
 2. Bramki: 5 x 2 m.
 3. Piłka: nr 4 lub nr 3 ewentualnie piłka siatkowa
 4. Zmiany: powrotne.
 5. Pole karne: 15 m x 9 m.

 6. Rzut karny: 9 metrów.
 7. Rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
 8. Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.
 9. Rzut z rogu: przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
 10. Wznowienie gry przez bramkarza: do połowy boiska.
 11. Auty: wprowadzenie piłki nogą, nie można zdobyć bramki bezpośrednio, odległość przeciwnika 3m
 12. Rzut od bramki: do połowy boiska.
 13. Spalony: nie obowiązuje.
 14. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
 15. Linie: dopuszczalne stożki.
 16. Ochraniacze: obowiązkowe.
 17. Zawody będą przeprowadzone w siedmioosobowych składach (6 + 1 bramkarz) na boisku z zaznaczeniem w sprawozdaniu znakiem X zawodników z podstawowego składu. Pozostali zawodnicy wpisani do sprawozdania są zawodnikami rezerwowymi, nie więcej jednak jak 18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 18. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara) – zawodnik kończy grę, zespół gra w komplecie.
 19. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 20. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze sędziuje 1 sędzia. Dopuszcza się prowadzenie meczów w lidze orlika przez sędziego klubowego zatwierdzonego przez zarząd Podokręgu.

V liga – poza unifikacją PZPN- wytyczne

System rozgrywek – turnieje

 1. Czas trwania meczu 2×14 minut

 2. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2m lub 1 m x 3 m

 3. Drużyny grają w 7 osobowych składach. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne.

 4. Wymiary boiska – zalecane wymiary to: 50-56 m x 26-30 m.

 5. Zaleca się boiska rozmieszczone dwóch boisk w trakcie turnieju. (bramki na liniach bocznych boiska). Linie boczne wyznaczone przez linię boczną i końcową boiska.

 6. Pole karne wyznacza się w odległości 7 m od linii bramkowej i po 7 m na zewnątrz od słupków bramkowych

 7. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m.

 8. Rzut rożny: linia końcowa boiska

Szczegółowe zasady rozgrywek określa załącznik nr 1 do rozgrywek młodzieżowych.

W związku z epidemią koronawirusa oraz nagłym przerwaniem rozgrywek awans uzyska drużyna posiadający najlepszy bilans punktowy i bramkowy na dzień zakończenia rozgrywek.

Rozgrywki grupowe z podziałem terytorialnym w formie ligi.

Runda jesienna:

Podział grup na grupę mistrzowską i terytorialne. Z grup terytorialnych mistrzowie awansują do grupy mistrzowskiej rozgrywek wiosennych Podokręgu Tychy. Z grupy mistrzowskiej najsłabsze drużyny spadają do lig terytorialnych.

Runda wiosenna:

Grupa mistrzowska – pierwsze miejsce uzyskuje tytuł mistrza Podokręgu Tychy. Drużyny, które zajęły miejsca czołowe miejsca uzyskują prawo awansu do eliminacji rozgrywek D2 w sezonie jesień 2020/2021.

Zasady rozgrywek V liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki prowadzone w formie turniejowej w systemie ekstranet celem popularyzacji piłki nożnej. Bez awansów i spadków.

§ 10

Orlik – E2 – liga

IV liga – zgodnie z unifikacją PZPN

 1. Rozgrywki prowadzone w formie ligi.

 2. W zawodach mistrzowskich orlików mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2011, 2012, 2013 i 2014, z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończone 7 lat muszą posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie. Dopuszcza się do gry dziewczęta urodzone w latach 2010-2012.

 3. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach poprzez system Ekstranet.

 4. Czas gry : 4 x 15 minut jedna czwarta boiska pełnowymiarowego o nawierzchni trawiastej lub sztucznej lub boisko typu Orlik.

 5. Zalecane wymiary to: 50-56 m x 26-30 m.
 6. Bramki: 5 x 2 m.
 7. Piłka: nr 4 lub nr 3 ewentualnie piłka siatkowa
 8. Zmiany: powrotne.
 9. Pole karne: 15 m x 9 m.

 10. Rzut karny: 9 metrów.
 11. Rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
 12. Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.
 13. Rzut z rogu: przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
 14. Wznowienie gry przez bramkarza: do połowy boiska.
 15. Auty: wprowadzenie piłki nogą,nie można zdobyć bramki bezpośrednio, odległość przeciwnika 3 m
 16. Rzut od bramki: do połowy boiska.
 17. Spalony: nie obowiązuje.
 18. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
 19. Linie: dopuszczalne stożki.
 20. Ochraniacze: obowiązkowe.
 21. Zawody będą przeprowadzone w siedmioosobowych składach (6 + 1 bramkarz) na boisku z zaznaczeniem w sprawozdaniu znakiem X zawodników z podstawowego składu. Pozostali zawodnicy wpisani do sprawozdania są zawodnikami rezerwowymi, nie więcej jednak jak 18 zawodników. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne. Minimalna liczba zawodników mogących brać udział w zawodach to siedmiu.
 22. Kary indywidualne: 2 minuty, 2 minuty oraz wykluczenie (trzecia kara) – zawodnik kończy grę, zespół gra w komplecie.
 23. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 24. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze sędziuje 1 sędzia. Dopuszcza się prowadzenie meczów w lidze orlika przez sędziego klubowego zatwierdzonego przez zarząd Podokręgu

V liga – poza unifikacją PZPN- wytyczne

System rozgrywek – turnieje

 1. Czas trwania meczu 2×14 minut

 2. Wymiary bramek wynoszą: 5 m x 2m lub 1 m x 3 m

 3. Drużyny grają w 7 osobowych składach. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić dowolną ilość zawodników – zmiany powrotne.

 4. Wymiary boiska – zalecane wymiary to: 50-56 m x 26-30 m.

 5. Zaleca się boiska rozmieszczone dwóch boisk w trakcie turnieju. (bramki na liniach bocznych boiska). Linie boczne wyznaczone przez linię boczną i końcową boiska.

 6. Pole karne wyznacza się w odległości 7 m od linii bramkowej i po 7 m na zewnątrz od słupków bramkowych

 7. Rzut karny wykonuje się z odległości 9 m.

 8. Rzut rożny: linia końcowa boiska

Szczegółowe zasady rozgrywek określa załącznik nr 1 do rozgrywek młodzieżowych.

Rozgrywki grupowe z podziałem terytorialnym w formie ligi.

Runda jesienna:

Podział grup terytorialnie w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

Runda wiosenna:

Podział grup terytorialnie w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.

Zasady rozgrywek V liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki prowadzone w systemie ekstranet celem popularyzacji piłki nożnej. Bez awansów i spadków.

§ 11

Żak – F1 – turnieje

IV liga – zgodnie z unifikacją PZPN

 1. W turniejach żaków mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2012, 2013, 2014, 2015 z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończone 6 lat muszą posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie. Dopuszcza się do gry dziewczęta urodzone w latach 2011-2013.

 2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach poprzez system Ekstranet.

 3. Czas gry (turniej): przy 3-4 meczach dziennie – max 2×15 minut lub 1×20 minut, przy 5-7 meczach – max 2×8 minut lub 1×15 minut; powyżej 7 meczów –max 1×12 minut.

 4. Wymiary boiska: 40-46 m x 26-30 m, boisko typu Orlik (od pola karnego do pola karnego – szerokość Orlika)

 5. Bramki: wymiary 3 m x 1,55 m ewentualnie w przypadku braku dostępności możliwe bramki o wymiarach 5 x 2 m lub 3-2 m.
 6. Piłka: nr 4 lub nr 3 ewentualnie piłka siatkowa
 7. Zmiany: powrotne.
 8. Pole karne: 11 m x 7 m.

 9. Rzut karny: 7 metrów.
 10. Rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
 11. Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.
 12. Rzut z rogu: przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
 13. Wznowienie gry przez bramkarza: do połowy boiska.
 14. Auty: wprowadzenie piłki nogą, nie można zdobyć bramki bezpośrednio,

odległość przeciwnika 3 m.

 1. Rzut od bramki: do połowy boiska.
 2. Spalony: nie obowiązuje.
 3. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
 4. Linie: dopuszczalne stożki.
 5. Ochraniacze: obowiązkowe.
 6. Drużyny grają w składach 1+4, zmiany powrotne
 7. Kary indywidualne: zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty – zespół gra w komplecie.
 8. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 1. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze sędziuje 1 sędzia. Dopuszcza się prowadzenie meczów w turniejach żaków przez sędziego klubowego zatwierdzonego przez zarząd Podokręgu.
 1. Po każdym meczu ze względów szkoleniowych rozgrywana jest seria rzutów karnych co zostaje odnotowane w sprawozdaniu z turnieju.
 2. Sędzia zobowiązany jest do wypełnienia wersji elektronicznej protokołów z turniejów – oraz przesłania w formie elektronicznej na adres podokregtychy@onet.eu w terminie 7 dni od daty turnieju pod rygorem nałożenia kary finansowej.

Szczegółowe zasady rozgrywek określa załącznik nr 1 do rozgrywek młodzieżowych.

Rozgrywki w grupach z podziałem terytorialnym, przy czym zostanie utworzona powiększona jedna większa grupa z najlepszymi drużynami po rundzie jesiennej.

Zasady rozgrywek V liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki prowadzone w systemie ekstranet celem popularyzacji piłki nożnej. Bez awansów i spadków.

§ 12

Żak – F2 – turnieje

IV liga – zgodnie z unifikacją PZPN

1. W turniejach żaków mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2013, 2014, 2015, 2016 z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończone 6 lat muszą posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie. Dopuszcza się do gry dziewczęta urodzone w latach 2012-2014.

2. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach poprzez system Ekstranet.

3. Czas gry (turniej): przy 3-4 meczach dziennie – max 2×15 minut lub 1×20 minut, przy 5-7 meczach – max 2×8 minut lub 1×15 minut; powyżej 7 meczów –max 1×12 minut.

4. Wymiary boiska: 40-46 m x 26-30 m, boisko typu Orlik (od pola karnego do pola karnego – szerokość Orlika)

5. Bramki: wymiary 3 m x 1,55 m ewentualnie w przypadku braku dostępności możliwe bramki o wymiarach 5 x 2 m lub 3 x2 m.

6. Piłka: nr 4 lub nr 3 ewentualnie piłka siatkowa

 1. Zmiany: powrotne.
 2. Pole karne: 11 m x 7 m.

 3. Rzut karny: 7 metrów.
 4. Rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
 5. Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.
 6. Rzut z rogu: przepisy gry w piłkę nożną PZPN.
 7. Wznowienie gry przez bramkarza: do połowy boiska.
 8. Auty: wprowadzenie piłki nogą, nie można zdobyć bramki bezpośrednio,

odległość przeciwnika 3 m.

 1. Rzut od bramki: do połowy boiska.
 1. Spalony: nie obowiązuje.
 2. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
 3. Linie: dopuszczalne stożki.
 4. Ochraniacze: obowiązkowe.
 5. Drużyny grają w składach 1+4, zmiany powrotne
 6. Kary indywidualne: zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty – zespół gra w komplecie.
 7. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 1. Obsady sędziowskiej dokonuje Kolegium Sędziów Podokręgu, na terenie którego odbywają się zawody. Mecze sędziuje 1 sędzia. Dopuszcza się prowadzenie meczów w turniejach żaków przez sędziego klubowego zatwierdzonego przez zarząd Podokręgu.
 1. Po każdym meczu ze względów szkoleniowych rozgrywana jest seria rzutów karnych
 2. Sędzia zobowiązany jest do wypełnienia wersji elektronicznej protokołów z turniejów – oraz przesłania w formie elektronicznej na adres podokregtychy@onet.eu w terminie 7 dni od daty turnieju pod rygorem nałożenia kary finansowej.

Szczegółowe zasady rozgrywek określa załącznik nr 1 do rozgrywek młodzieżowych.

Rozgrywki w grupach z podziałem terytorialnym

Zasady rozgrywek V liga – Podokręg Tychy

Rozgrywki prowadzone w systemie ekstranet celem popularyzacji piłki nożnej. Bez awansów i spadków.

§ 13

Skrzat – G1

IV liga – zgodnie z unifikacją PZPN

 1. Uprawnienia do gry dokonuje Wydział Gier Podokręgu, do którego należy klub biorący udział w rozgrywkach.

 2. W turniejach skrzatów mogą brać udział zawodnicy urodzeni w latach 2014, 2014, 2015, 2016 z zastrzeżeniem, że zawodnicy, którzy nie mają ukończone 5 lat muszą posiadać zgodę rodziców i zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w tej grupie. Dopuszcza się do gry dziewczęta urodzone w latach 2013-2016.

 3. Czas gry (turniej): przy 3-4 meczach dziennie – max 2×10 minut lub 1×15 minut; przy 5-7 meczach – max 2×8 minut lub 1×12 minut; powyżej 7 meczów – max 1×12 minut.

 4. Wymiary boiska: 26-30 m x 20-22 m boisko typu Orlik (od pola karnego do linii środkowej – szerokość Orlika)

 5. Bramki: 5 x 2 m lub 3 x 2 m lub tyczki.

 6. Piłka: nr 4 lub nr 3 ewentualnie piłka siatkowa

 7. Zmiany: powrotne.

 8. Pole karne: brak

 9. Rzut karny: z połowy boiska do pustej bramki
 10. Rozpoczęcie i wznowienie gry: nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
 11. Rzut wolny: bramkę można zdobyć z połowy przeciwnika, odległość muru 5 m.
 12. Rzut z rogu: nogą – dowolne rozpoczęcie gry, przeciwnik w odległości 3 m.
 13. Wznowienie gry przez bramkarza: do połowy boiska.
 14. Auty: wprowadzenie piłki nogą nie można zdobyć bramki bezpośrednio, odległość przeciwnika 3 m
 15. Rzut od bramki: bramkarz wprowadza piłkę nogą tylko do połowy
 16. Spalony: nie obowiązuje.
 17. Obuwie miękkie – tzw. lanki (zakaz gry we wkrętach i mixach).
 1. Linie: dopuszczalne stożki.
 2. Ochraniacze: obowiązkowe.
 3. Kary indywidualne: zmiana zawodnika ukaranego na 2 minuty – zespół gra w komplecie.
 4. Kara 2 minut za używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe.
 5. Drużyny grają w składach: 4 bez bramkarzy, zmiany powrotne
 6. Obsadę sędziowską stanowią trenerzy lub asystenci drużyn uczestniczących w turnieju (sędziuje ten którego drużyna nie rozgrywa meczu) jednakże możliwe jest wyznaczenie sędziego przez Kolegium Sędziów za zgodą wszystkich uczestników turnieju. Koszty wówczas ponosi gospodarz turnieju. Dopuszcza się prowadzenie meczów w turniejach przez sędziego klubowego zatwierdzonego przez zarząd Podokręgu.

 7. Po każdym meczu ze względów szkoleniowych rozgrywana jest seria rzutów karnych co zostaje odnotowane w sprawozdaniu z turnieju.

Szczegółowe zasady rozgrywek określa załącznik nr 1 do rozgrywek młodzieżowych.

Rozgrywki grupowe z podziałem terytorialnym w formie turniejów.

§ 12

TABELA OPŁAT PODOKRĘGU TYCHY

ŻÓŁTE KARTKI:

3 ŻK: klasa A – 50,00 zł, klasa B- 40,00 zł

6 ŻK: klasa A – 80,00 zł , klasa B -60,00 zł

9 ŻK: klasa A – 120,00 zł, klasa B – 90,00 zł

 1. Nieusprawiedliwione niestawienie się na zawodach: klasa A – 500-1000 zł, klasa B – 300-800 zł

Pozostałe grupy juniorzy, trampkarze, młodzicy od 200 – 500 zł. Pozostałe grupy 50- 200 zł.

 1. Samowolne zejście z boiska A – 700-1400 zł, B – 600-1200 zł, juniorzy, trampkarze, młodziki 400-1000 zł, pozostałe grupy 50-100 zł.

 2. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę zawodów bez 14-dniowego wyprzedzenia – 50,00 zł.

 3. Wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego:

 1. pod obcym nazwiskiem, sfałszowaną datą urodzin – seniorzy 1000 -2000 zł, juniorzy i pozostałe drużyny 500-1000 zł.

 2. na podstawie przepisów o rozgrywkach 100-1000 zł

 3. uprawnionego do innej drużyny w tym samym klubie 20-100 zł

 1. Wycofanie drużyny w trakcie rozgrywek – seniorzy A – 700 – 1000 zł, B – 500-800 zł. , juniorzy, trampkarze, młodziki, orliki 300-900 zł, żaki 50 zł.

 2. Wycofanie drużyny przed rozgrywkami po ogłoszeniu oficjalnego terminarza rozgrywek: – seniorzy A – 200 – 500 zł, B – 200-300 zł. , juniorzy, trampkarze, młodziki, orliki 50 – 200 zł, żaki 50 zł.

 3. Brak obsługi medycznej – 100,00 zł.

 4. Brak odpowiedniej liczby porządkowych – 100-250 zł.

 5. Naruszenie przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera lub instruktora nie posiadającego ważnej licencji:
 1. w przypadku klasy A : pierwszy mecz – do 250 zł., drugi raz – do 500 zł.

 2. w przypadku pozostałych drużyn: pierwszy mecz – do 125 zł., drugi raz – do 250 zł.

 1. Nieterminowe umieszczenie sprawozdania z zawodów przez sędziego – pierwszy raz 30,00 zł., drugi raz 60,00 zł itd.

 2. Niedopełnienie obowiązku właściwego przygotowania boiska, z winy którego zawody się nie odbyły: do 100 zł.

Podstawą Tabeli opłat Podokręgu Tychy jest Uchwała Nr 45/19/Z Zarządu Śl. ZPN w Katowicach z dnia 18.06.2019 r.

§ 13

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.

Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu posiada Zarząd Podokręgu Tychy.

Regulamin obowiązuje na sezon 2020/2021 i został zatwierdzony przez zarząd Podokręgu Tychy w dniu 05.08.2020 r.