Prezes Klubu:

Kazimierz Rozmysłowski

Wiceprezes Klubu d/s Finansowych:

Mariusz Luberda

Wiceprezes d/s Organizacyjno-sportowych:

Marcin Podleśny

Członkowie zarządu:

Michał Dominiec

Bogusław Grabowy

Dagmara Załachowska

Artur Jonik

Komisja rewizyjna:

Marcin Kubasiak
Piotr Czerniak – Przewodniczący
Grzegorz Freitag