Prezes Klubu:

Kazimierz Rozmysłowski

Wiceprezes Klubu d/s Finansowych:

Mariusz Luberda

Wiceprezes d/s Organizacyjno-sportowych:

Marcin Podleśny

Członkowie zarządu:

Michał Dominiec

Marek Szymski

Bogusław Grabowy

 

Od lewej: Marcin Podleśny, Kazimierz Rozmysłowski, Marcin Trzciński, Marcin Majer, Mariusz Luberda.

Komisja rewizyjna:

Marcin Kubasiak
Piotr Czerniak – Przewodniczący
Marcin Majer