W dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za rok 2016. Odbywało się ono przy bardzo dobrej frekwencji Członków oraz osób zainteresowanych, nie zabrakło gorącej i merytorycznej dyskusji, zwłaszcza w kwestiach finansowych. Co najistotniejsze, dokonano wyborów nowych władz Klubu.

Rezygnacje z pełnionych funkcji złożyli dziś dotychczasowy Prezes Miroslaw Szyndlar oraz Członkowie Zarządu Marek Bromboszcz i Robert Bojdys. Na stanowiskach pozostają Marcin Podleśny oraz nieobecny dziś Mariusz Luberda. Prezesem Klubu jednogłośnie wybrany został Marek Demko, dotychczasowy Prezes JUWe Jaroszowice (z której to funkcji natychmiast zostanie złożona rezygnacja), a zarazem Wiceprezes Zarządu Podokręgu Tychy. W skład Zarządu weszli także Marcin Trzciński oraz Dawid Karlik.

Skład Komisji Rewizyjnej pozostaje bez zmian.

Przed nowym Zarządem niewątpliwie wiele wyzwań, problemów do rozwiązania, dlatego działaczom życzymy sukcesów, wiary w sukces i powodzenia!

Na zdjęciu głównym, nowy Zarząd  w niepełnym 4-osobowym składzie (od lewej: Marek Demko, Marcin Trzciński, Dawid Karlik, Marcin Podleśny).

20170223_213843