Zarząd Klubu zawiadamia, iż począwszy od dnia 1 kwietnia br. składka członkowska z tytułu uczestnictwa w zajęciach sportowych MKS Lędziny wzrasta z kwoty 40 do 60 zł. Pomimo wzrostu, który nastąpił w zasadzie we wszystkich okolicznych Klubach, nowa stawka pozostaje wciąż najniższą spośród okolicznych klubów.

Składkę członkowską należy opłacać na rachunek w następujący sposób:

Składka 60 zł/mc przelewem na konto nr rachunku 73 1050 1399 1000 0022 0166 3545;

tytuł: grupa, nazwisko, miesiąc i rok

bądź za pośrednictwem portalu www.mojaplatnosc.pl, gdzie po zarejestrowaniu konta w dogodny i przystępny sposób można zarządzać swoimi płatnościami.

Składki zostaną przeznaczone na potrzeby drużyn młodzieżowych.