Twórcy kroniki lędzińskiego sportu zwracają się z prośbą do osób posiadających różnorakie zdjęcia, dokumenty, pamiątki (wycinki gazet, bilety, wspomnienia w jakiejkolwiek formie) obrazujące historię 13 sekcji sportowych, które funkcjonowały w 75-letniej historii klubu, o kontakt z władzami MKS-u, w celu ich udostępnienia (np. poprzez wykonanie skanów). Można także kontaktować się ze mną (namiary w dziale redakcja), a ja udostępnię potrzebne dane. Wspomniane materiały byłyby wykorzystane przy uzupełnieniu tej właśnie kroniki.

Liczymy na odzew i zrozumienie.