Zarząd MKS Lędziny prezentuje treść porozumienia z dnia 22.02.2022 r. zawartego ze Spółką PGK „Partner” w Lędzinach, a dotyczącego ceny wynajmu hali sportowej ORS „Centrum” w miesiącu styczniu br., która to ostatecznie po negocjacjach została ustalona na poziomie 60,00 zł brutto/h.