Prezentujemy wniosek Zarządu MKS Lędziny do Władz Miasta Lędziny skierowany w dniu dzisiejszym do Burmistrz Krystyny Wróbel oraz radnych miasta Lędziny, dotyczący sytuacji Klubu, w związku z nieuchwaleniem budżetu na 2021 r. oraz brakiem przyznania dotacji dla Klubu na działalność w 2021 r.