Po przerwie świąteczno-noworocznej począwszy od dnia 15 stycznia 2024 r. młodzież MKS Lędziny wznawia treningi, zgodnie z obowiązującym dotychczas podziałem grup. Zapraszamy dotychczasowych uczestników, jak i nowych chętnych do gry w MKS Lędziny.

Zajęcia w okresie do 1 marca br. będą odbywać się na trzech halach sportowych: PZS Lędziny (przy ul. Pokoju), ORS „Centrum” (Lędzińska 14) oraz Szkoły Podstawowej nr 2 (Hołdunowska 72). Odrębne harmonogramy obowiązywać będą w okresie ferii zimowych, tj. od 29 stycznia do 9 lutego.

Plan na tydzień od 15 do 19 stycznia:

Podział grup: