Przypominamy harmonogram sierpniowych zajęć organizowanych przez MKS Lędziny w ramach akcji „Wakacje bez uzależnień” informując jednocześnie, iż wszystkie zajęcia w drugim z letnich miesięcy odbywać się będą od godziny 10.00.

3.08.2015

Rozgrywki piłkarskie

5.08.2015

Trening ogólnorozowjowy

7.08.2015

Trening piłkarski

11.08.2015

Konkursy sportowe

13.08.2015

Rozgrywki piłkarskie

17.08.2015

Trening piłkarski

19.08.2015

Rozgrywki piłkarskie

21.08.2015

Konkursy sportowe

25.08.2015

Konkursy sportowe

28.08.2015

Rozgrywki sportowe, podsumowanie zajęć, piknik intergacyjny

Wszystkie zajęcia będą odbywać się na stadionie miejskim oraz terenach zielonych wokół stadionu.