Informujemy, że w dniu 23 lutego (czwartek) o godzinie 19.45 (I termin) w budynku klubowym w salce konferencyjnej odbędzie się Walne Zebranie Członków Klubu MKS Lędziny. II termin, w razie braku, quorum, odbędzie się o godzinie 20.00.

W programie obrad znajduje się zatwierdzenie sprawozdań merytorycznych i finansowych za 2016 r., glosowanie nad absolutorium dla Zarządu oraz wybór nowych Władz Klubu, związany z rezygnacją dotychczasowych Członków Zarządu.

Przypominamy, iż zgodnie ze Statutem Klubu w Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

  • z głosem stanowiącym – członkowie rzeczywiści, członkowie uczestnicy;
  • z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie honorowi.