We wtorek tj. 13.07. w siedzibie Klubu przy ul. Stadionowej 1 odbyło się, przy dużej frekwencji (co cieszy szczególnie) Członków założycieli, walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, które nie tylko podsumowało i oceniło rok 2020 pod kątem merytorycznym, jak i finansowym, ale i powołało członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na nową 4-letnią kadencję, tj. trwającą w latach 2021-2025. Zmiany osobowe nie są wielkie, ale warto je odnotować.

Zarząd Klubu w nowej czterolatce prezentuje się następująco:

Kazimierz Rozmysłowski – Prezes Zarządu,

Marcin Podleśny – Wiceprezes d/s organizacyjno-sportowych,

Mariusz Luberda – Wiceprezes d/s finansowych,

Marcin Trzciński – Członek Zarządu

Bogusław Grabowy – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna:

Piotr Czerniak,

Marcin Kubasiak,

Marcin Majer.

Nową postacią w Zarządzie jest Pan Bogusław Grabowy, Prezes Zarządu BG Bau Sp. z o.o., czyli firmy która w ostatnich latach wspiera Klub merytorycznie oraz finansowo. Z kolei, w Komisji Rewizyjnej miejsce Przemysława Warelisa zajął Marcin Majer, który zadeklarował – w razie posiadanych możliwości czasowych i organizacyjnych – dalszą aktywną działalność, pomoc na rzecz klubu i lędzińskiej młodzieży.

Nowo wybranym osobom życzymy powodzenia i sukcesów!

W toku zebrania podjęto kilka uchwał: m.in. o przyjęciu sprawozdania merytorycznego za rok 2020, o udzieleniu absolutorium Zarządowi Klubu za miniony rok, a także dodatkowe, tj. o ponownym wyborze Edwarda Urbańczyka do roli Delegata Podokręgu Tychy (na wniosek Przemysława Warelisa) oraz uchwałę intencyjną dot. przygotowania zmian w Statucie Klubu w zakresie dot. ilości członków Zarządu oraz zmian w przedmiocie zasad oskładkowania członków rzeczywistych i członków założycieli Klubu (na wniosek Marka Bromboszcza).

Dziękujemy wszystkim obecnym za udział i merytoryczną dyskusję!

Zdjęcia: Mirosław Leszczyk.