W dniu dzisiejszym (tj. 09.04.), zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków MKS-u Lędziny, w trakcie to którego dokonano wyboru nowych władz Klubu. Dokonano tego, zgodnie ze Statutem, w II terminie przy udziale członków założycieli oraz rzeczywistych członków Klubu, tj. posiadających czynne prawo wyborcze.

W spotkaniu oprócz wyżej wymienionych osób uczestniczyli przedstawiciele władz miasta na czele z burmistrz Krystyną Wróbel, a także goście, osoby zainteresowane oraz przedstawiciele byłego już Zarządu oraz członkowie komisji rewizyjnej.

W pierwszej części zebrania dokonano podsumowania minionego roku, a więc przedstawienia sprawozdań merytorycznego, finansowego oraz komisji rewizyjnej oraz przyjęcie stosownych uchwał w tym temacie. Następnie, przystąpiono do wyboru nowych władz, w związku z koniecznością ich wyłonienia po złożeniu rezygnacji przez Roberta Żmijewskiego, Tomasza Chwistka, Andrzeja Kostyrę, Ryszarda Piechuttę (Zarząd) oraz Piotra Buchtę (komisja rewizyjna).

W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesem Zarządu wybrany został Mirosław Szyndlar, Wiceprezesem Przemysław Warelis, Wiceprezesem ds organizacyjno-sportowych aktualny zawodnik MKS-u Michał Gadaj, a członkami Zarządu Malwina Guzik (ds. spraw marketingowych, organizacyjnych) oraz – jedyny pozostały w składzie z poprzednich władz – Marek Bromboszcz.

[singlepic=13988,360,320]

Nowy Zarząd MKS Lędziny, od lewej: Michał Gadaj, Malwina Guzik, Mirosław Szyndlar, Marek Bromboszcz, Przemysław Warelis. Foto: Underek

Czterej nowi członkowie Zarządu to osoby młode, energiczne, z doświadczeniem przedsiębiorców (zwłaszcza Prezes Szyndlar), jak i działaczy sportowych (w Górniku 09 Mysłowice, czy Akademii Sportu KSB działającej w Lędzinach). Jak podkreślali, w dalszym ciągu liczą na organizacyjne wsparcie i pomoc ustępującego Prezesa Żmijewskiego oraz Edwarda Urbańczyka. Priorytety oraz główne założenia działań Zarządu zostaną sprecyzowane w najbliższym czasie, nie mniej jednak za istotne kwestie wskazano konieczność uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego, a wśród celów bardziej przyziemnych, zachęcenie lędzińskich sympatyków piłki do licznego odwiedzania stadionu MKS-u. Omawiano także kwestię współpracy, zależności między Akademią Sportu KSB, a MKS Lędziny. W toku pierwszych spotkań toczonych pod egidą UM w Lędzinach już od stycznia, zostały omówione wstępne szczegóły, a o podjętych decyzjach będziemy informować stosownym czasie. Celem współpracy jest jednak szeroko rozumiana unifikacja szkolenia, podejmowana przy wsparciu i aprobacie Urzędu Miasta, o czym zapewniała burmistrz Krystyna Wróbel.

Trzecim członkiem Komisji Rewizyjnej wybranym został, w miejsca Piotra Buchty, Marcin Kubasiak.

Nowym Władzom Klubu życzymy powodzenia, wielu sukcesów oraz zachęcamy do współpracy z redakcją serwisu:)!