Aktualizujemy i przedstawiamy plan treningów na drugi tydzień ferii (18 – 22.02.2019):