Od dnia 15 lutego (do dnia 30 kwietnia 2021 r.) można dokonywać rozliczenia podatkowego za 2020 r. Tradycyjnie, jak co roku zachęcamy do przekazania 1% swojego podatku na rzecz MKS Lędziny, którego można dokonać wpisując – bądź wybierając w odpowiedniej rubryce – „Fundację Studencką Młodzi Młodym” z Częstochowy (nr KRS 0000270261) oraz, co istotne, cel szczegółowy: MKS Lędziny 3500.

Tylko i wyłącznie prawidłowe wskazanie celu szczegółowego sprawi, iż darowizna podatku trafi za pośrednictwem wyżej wskazanej Fundacji na konto Klubu. Wspomniane środki zostaną przekazane na cele Statutowe, tj. zakup sprzętu, bądź organizację obozów czy wydarzeń sportowych.

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!