Przedstawiamy HARMONOGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH MIEJSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO W LĘDZINACH W RAMACH PROGRAMU PN. „WAKACJI BEZ UZALEŻNIEŃ 2013”, jakie odbywać będą się w lipcu i sierpniu na stadionie MKS-u.

02.07.2013 Trening ogólnorozwojowy, trening piłkarski
04.07.2013 Trening piłkarski

08.07.2013 Konkursy sportowe

10.07.2013 Trening ogólnorozwojowy trening piłkarski
12.07.2013 Trening piłkarski
15.07.2013 Trening piłkarski
17.07.2013 Konkursy sportowe
19.07.2013 Rozgrywki piłkarskie
23.07.2013 Rozgrywki piłkarskie
25.07.2013 Konkursy sportowe
30.07.2013 Rozgrywki piłkarskie
01.08.2013 Trening ogólnorozwojowy
05.08.2013 Trening piłkarski
07.08.2013 Konkursy sportowe
09.08.2013 Rozgrywki piłkarskie
12.08.2013 Trening piłkarski
14.08.2013 Rozgrywki piłkarskie
19.08.2013 Konkursy sportowe
21.08.2013 Konkursy sportowe
23.08.2012 Rozgrywki sportowe, podsumowanie zajęć,
piknik integracyjny

W trakcie realizacji zajęć harmonogram może ulec zmianie. Podyktowane to będzie warunkami atmosferycznymi, a także zainteresowaniem dzieci. Zachęcamy do udziału!