Przed rozpoczęciem rozgrywek w sezonie 2012/2013 warto zapoznać się z Regulaminem Rozgrywek o mistrzostwo klasy okręgowej, który określa zasady awansów i spadków. Jest to tym bardziej istotne, że te pierwsze uległy zmianie.

Jeśli chodzi o awanse to zgodnie z par. 11 ust. 1 Regulaminu awans do IV ligi uzyskają zwycięzcy klas okręgowych oraz dwa zespoły z drugich miejsc (spośród wszystkich sześciu grup, tj. czterech katowickich oraz częstochowskiej i bielskiej), które uzyskają najwyższe średnie arytmetyczne, liczone jako stosunek punktów do liczby rozegranych spotkań.

Nic nie zmieniło się natomiast w kwestii spadków – z ligi spadają trzy ostatnie zespoły (par. 11 ust. 2 Regulaminu), przy czym w wypadkach określonych w Regulaminie liczba ta może ulec zwiększeniu.

Aby każdy mógł zapoznać się z regulaminem, zarówno klasy okręgowej, jak i tym ramowym całych rozgrywek, począwszy od dziś zostały umieszczone w zakładce „sezon”.