Zakończyło się zadanie związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok – „Budowa Ogrodzenia oraz wiat rezerwowych boiska trawiastego przy MKS Lędziny (ul. Stadionowa)”

W ramach zadania boisko trawiaste zostało ogrodzone, a za bramkami umieszczono piłkochwyty. Na boisku znalazły się również dwie wiaty dla zawodników rezerwowych.

Wykonanie ogrodzenia boiska trawiastego przy MKS Lędziny przy ul. Stadionowej w Lędzinach wykonano za kwotę 48 900,00 zł brutto. Z kolei zakup i montaż dwóch wiat dla 8 zawodników rezerwowych z podestem ze sztucznej trawy przy boisku trawiastym przy ul. Stadionowej w Lędzinach – w tym wypadku koszt inwestycji wyniósł 26 557,18 zł brutto.

Łączny koszt inwestycji to: 75 457,18 zł.

Dziękujemy jeszcze tym z Państwa, którzy we wrześniu 2021 r. swoimi głosami i zaangażowaniem przyczynili się do wsparcia i przeprowadzenia tej inwestycji!