Spotkanie poprowadzą: M.Konieczny (jako główny), Kuźniarz, Dziopak.