W związku z faktem, iż zbliża się termin rozliczeń podatkowych przypominamy o możliwości dokonania odpisu 1% podatku na rzecz MKS Lędziny, za pośrednictwem Fundacji Młodzi Młodym z Częstochowy. 

Pamiętać należy o wypełnieniu odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym, która zatytułowana jest „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”. Wpisując w niej KRS 0000270261 oraz szczegółowy cel MKS LĘDZINY 3500 (wskazanie celu szczegółowego jest konieczne, aby środki trafiły do Klubu, w innym wypadku zasilą Fundację).

Pozyskane w ramach akcji środki będziemy chcieli przeznaczyć na:

1. Dofinansowanie udziału zawodników w turniejach,

2. Obozy Sportowe,

3. Szkolenie trenerów,

4. Opiekę medyczną i ubezpieczenie zawodników,

5. Zakup sprzętu sportowego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom, które przekazały 1% swojego odpisu na rzecz MKS w rozliczeniu za rok 2018.