W piątek 7 grudnia w siedzibie klubu odbyło się spotkanie piłkarzy oraz działaczy MKS-u, na którym podsumowano dokonania zespołu tej jesieni. Swoje przemyślenia przedstawili prezes Janasik oraz trener Rozmysłowski, wręczone zostały także nagrody dla zwycięzców w plebiscycie kibiców na najlepszego piłkarza rundy oraz na odkrycie rundy. Następnie przy piwie i golonce toczyła się dyskusja na temat przyszłości MKS-u, najbliższych planów i zamierzeń. Sporo czasu poświęcono rozmowom na temat planowanej reorganizacji rozgrywek i konsekwencji, jakie mogą wyniknąć z tego dla MKS-u.

Prezes Janasik poinformował, że zaplanowany na 15-16 grudnia turniej Marshally Cup z przyczyn niezależnych od klubu nie odbędzie się jednak, co uznał on za swoją osobistą porażkę. Wiadomo już, że pierwsze w nowym roku spotkanie zawodników odbędzie się 7 stycznia 2008 roku oraz że zaplanowano już 4 sparingi, w których rywalami MKS-u będą m.in. Walcowania Czechowice, CKS Czeladź, Górnik Wesoła.

O szczegółach dotyczących przygotowań do rundy wiosennej, sparingach, czy transferach będę informował na bieżąco.